Wybierz swojego Idola! Wystartował konkurs Fundacji Szansa Dla Niewidomych

Rozpoczął się etap regionalny konkursu Idol, organizowanego przez Fundację Szansa Dla Niewidomych. Swoich kandydatów można zgłaszać na stronie internetowej: idol.szansadlaniewidomych.org w sześciu kategoriach:

  1. Idol Środowiska – wybitna osoba niewidoma lub słabowidząca, zadziwiająca pracowitością, energią, pomysłowością, osiągnięciami, albo osoba widząca, oddająca Środowisku swoje nieprzeciętne zdolności i czas, przyczyniająca się do emancypacji osób z niepełnosprawnością wzroku, która w wielkim stopniu pozytywnie wpływa na sytuację Środowiska;
  2. Media – przedstawiciel mediów (osoba fizyczna lub prawna), która nadaje, realizuje, tworzy, przygotowuje materiały: filmy, audycje, programy, relacje, artykuły, książki itd. w taki sposób, że ich pełnoprawnym odbiorcą są w sposób nieskrępowany i samodzielny niepełnosprawni wzroku i/lub której materiały omawiają problemy Środowiska;
  3. Urząd Otwarty Dla Niewidomych – urząd lub pracownik urzędu, który rozumie specyfikę i potrzeby Środowiska i organizuje działanie tak, by urząd był dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku;
  4. Edukacja – podmiot zajmujący się edukacją (szkoła, uczelnia) lub nauczyciel, wykładowca, szkoleniowiec, dla którego nauczanie niewidomych i słabowidzących jest ważnym elementem procesu kształcenia uczniów/studentów, przyjmująca w swoje progi niewidomych lub słabowidzących kandydatów, radzi sobie z ich kształceniem i dysponuje odpowiednim oprzyrządowaniem, niwelującym niepełnosprawność wzroku, a jego obiekty są dostosowane do potrzeb i możliwości Środowiska;
  5. Instytucja/Placówka Kultury/Firma – instytucja lub firma prowadząca działalność kulturalną, religijną, gospodarczą, finansową, sportową, transportową, rekreacyjną itd., świadcząca usługi dla ogółu społeczeństwa, tak, żeby osoby z dysfunkcją wzroku mogły z nich korzystać na warunkach jak inni obywatele. Zarówno działalność kandydata jak i jego obiekty, do których mają dostęp obywatele muszą być dostosowane do potrzeb Środowiska. Podobnie informacje, towary, zbiory, eksponaty itp. przygotowane dla wszystkich odbiorców muszą być dostosowane do potrzeb Środowiska;
  6. AntyIdol – wskazanie negatywnego przykładu, który pokazuje brak empatii dla Środowiska, na przykład poprzez unikanie kontaktów z niewidomymi i słabowidzącymi w swoim otoczeniu, nie stosowanie się do zasad społecznej solidarności, empatii, integracji i dostępności.

 

Źródło: Szansadlaniewidomych.org