Wytchnienie dla opiekunów. Nowy program z podpisem minister rodziny

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podpisała drugi program – po usługach opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych – który finansowany będzie z środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa to program adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi/osobami niepełnosprawnymi.
Na realizację programu zarezerwowano w 2019 roku 110 mln złotych.
– Na początku roku ogłosiliśmy roczny plan wsparcia dla osób niepełnosprawnych, a dziś stawiamy kolejny krok w jego realizacji. Podpisałam program Opieki wytchnieniowej, z którego skorzystać będą mogli członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną. Bardzo nam zależało na tym, żeby zapewnić wsparcie opiekunom, żeby mogli choć chwilę odpocząć, mając świadomość, że ich najbliższa osoba jest bezpieczna i ma zapewnioną fachową opiekę – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Czytaj dalej →

Zmiany w pilotażowym programie „ABSOLWENT”

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, iż uchwałą nr 3/2019 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 20 marca 2019 roku zostały wprowadzone zmiany do pilotażowego programu „ABSOLWENT”.
Najistotniejsze zmiany dotyczą, w szczególności:
1. rozszerzenia grupy beneficjentów ostatecznych programu uwzględniając:
a. absolwentów szkół wyższych do 5 lat od ukończenia nauki,
b. absolwentów szkół wyższych z lekkim stopniem niepełnosprawności;
2. rozszerzenia zakresu pomocy, w postaci wypłaty dodatku motywacyjnego, w ramach każdego obszaru wsparcia: A, B, C;
3. zmiany warunków zwrotu wkładu własnego Wnioskodawcy;
4. przedłużenia realizacji programu do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Wprowadzone zostały ponadto dodatkowe zmiany porządkujące, oraz mające na celu doprecyzowanie i uszczegółowienie dotychczasowych postanowień programu, w szczególności:
a. uproszczenie definicji zatrudnienia w treści programu – procedury realizacji będą określały minimalny okres zatrudnienia oraz możliwość sumowania wszystkich form zatrudnienia niezależnie od okresu, na jakie zostały zawarte umowy;
b. wprowadzenie w definicjach pojęć definicji „projektu”;
c. doprecyzowanie definicji beneficjenta ostatecznego poprzez wskazanie spełnienia warunku pozostawania bez zatrudnienia na dzień przystąpienia do projektu;
d. zmiana określenia w definicji beneficjenta ostatecznego „ostatni rok nauki” na „ostatni lub przedostatni semestr nauki”.
Tryb realizacji programu
Program realizowany jest w trybie konkursów ogłaszanych przez Zarząd PFRON.
Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w BIP, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON.
Wnioski składane będą w Biurze PFRON, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. Czytaj dalej →

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Do 29 marca gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. To pierwszy z dziesięciu programów, które w tym roku będą finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ich realizacje przewidziano 647 mln złotych.
31 stycznia 2019 roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska ogłosiła plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na rok 2019. W sumie to dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych.
Przypomnijmy, w rocznym planie działania znalazło się miejsce na programy resortu rodziny:
• pakiet trzech programów, których celem jest zapewnienie odpowiednich usług opiekuńczych: opieka wytchnieniowa adresowana jest do opiekunów osób niepełnosprawnych; usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – program, którego celem jest m.in. zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz zwiększenie dostępności do tych usług; opieka nad osobami niepełnosprawnymi, w ramach którego realizowane będą zadania w zakresie zwiększenia dostępności usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i innych usług krótkotrwałych (tzw. instrumenty wsparcia).
• pakiet trzech programów pn. „Mój dom”, których nadrzędnym celem jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych tj.: Centra opiekuńczo-mieszkalne (program wsparcia dorosłych osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi); Budynki bez barier, którego celem jest bezzwrotne dofinansowanie na pokrycie części wydatków związanych z dostępnością architektoniczną budynków wielorodzinnych i likwidacja barier architektonicznych (m.in. budowa, podjazdów, pochylni); Mieszkania bez barier, czyli program dopłat do najmu mieszkania dla osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania kosztów dostosowania lub wyposażenia mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych.
• wprowadzenie usługi ukierunkowanej na umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia niezależnego życia (program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej)
a także programy pilotowane przez inne resorty:
• Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji oraz dostępu do wyrobów medycznych.
• Dostępne parki narodowe, czyli finansowanie likwidacji barier i udostępnienia dla osób niepełnosprawnych 8 parków narodowych, celem zapewnienia im realnej możliwości do turystyki i aktywności fizycznej
• Działania cyfrowe – m. in. dostosowanie stron lub aplikacji internetowych w ramach jednego punktu dostępu do informacji i e-usług państwa oraz wsparcie działań umożliwiających dostęp osób niepełnosprawnych do usług dostępu do szybkiego internetu. Czytaj dalej →

12 mln zł na szkolenia psów przewodników

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

W Polsce powstanie system szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników. Długo oczekiwany projekt „Psy przewodniki” właśnie startuje. W uroczystości inaugurującej start wziął udział Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
– Ostatnio wiele mówiliśmy o różnego rodzaju działaniach i programach rządu dotyczących osób niepełnosprawnych. W ich ramach są także działania i programy dotyczące konkretnych środowisk osób niepełnosprawnych. Są programy, które pozwalają nam także finansować coś, co często jest nie do końca widoczne, natomiast dla osób niepełnosprawnych jest naprawdę istotne i ważne – powiedział Krzysztof Michałkiewicz.
Słowa zostały wypowiedziane podczas uroczystości podpisania projektu „Psy przewodniki” początkującego budowę kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania. – Jest to projekt ważny i oczekiwany przez środowisko – podkreślił wiceminister. Obecnie w Polsce 125 psów posiadających certyfikaty psa asystującego wydane z udziałem środków PFRON, natomiast szkolenia psów są prowadzone przez 4 organizacje.
Pomoc psów przewodników bezcenna
Według danych GUS z 2016 r. w Polsce 2,8 mln osób jest dotkniętych uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku, w tym około 1 mln osób czyta z dużą trudnością, a 42 tys. deklaruje, że nic nie widzi. Z kolei z danych pochodzących z NSP 2011 wynika, że wśród populacji osób z niepełnosprawnością wzroku, około 155 tys. to osoby niewidome, a około 940 tys. osoby słabowidzące.
Osoby te napotykają istotne przeszkody w integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, m.in. wynikające z trudności w samodzielnym poruszaniu się poza domem. Aktywność zawodowa w przypadku osób z dysfunkcją wzroku jest niższa niż u osób z innymi niepełnosprawnościami, wynosi zaledwie 17 proc.
Wiceminister podkreślił, że wciąż w społeczeństwie jest niejasna rola, którą spełnia pies przewodnik. – Mamy ciągle problemy, że gdzieś osoby niewidomej z psem nie wpuszczono, gdzieś chciano wpuścić osobę niewidomą, ale psa nie chciano wpuścić. Tych barier w społeczeństwie jest dużo i często wynikają z nieznajomości – powiedział wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.
Tymczasem pomoc w postaci psów przewodników jest jedną z bardziej skutecznych metod wsparcia osób niewidomych i niedowidzących. Pies pomaga w istotny sposób w poruszaniu się w przestrzeni publicznej w sposób pewny i bezpieczny, zwracając uwagę na przeszkody, których niewidomy nie wykryje białą laską, np. przeszkody zwisające (gałęzie), pomaga sprawnie omijać samochody nieprawidłowo zaparkowane na chodniku, a także prowadzi poprzez tłum ludzi.
Pies przewodnik zaspokaja szereg potrzeb osoby niewidomej o charakterze psychicznym oraz zwiększa poczucie dobrostanu. Daje poczucie niezależności od innych ludzi, zwiększa pewność siebie, zaspokaja potrzeby emocjonalne poprzez kontakt ze zwierzęciem (jako towarzyszem) oraz ułatwia kontakty społeczne. Sprawne poruszanie się z psem przewodnikiem ułatwia osobie niewidomej dotarcie do miejsca pracy, więc takie osoby są bardziej aktywne zawodowo. Czytaj dalej →

Od 1 kwietnia operacje usuwania zaćmy będą finansowane bezlimitowo

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Skrócenie kolejek oraz poprawa dostępności do świadczeń dla Pacjentów w kluczowych zakresach – to główny cel działań podjętych przez Ministerstwo Zdrowia.
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, podjął decyzję o bezlimitowym finansowaniu zabiegów usunięcia zaćmy.
Bezlimitowe finansowanie będzie obowiązywało od 1 kwietnia br. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie gwarantował zwiększenie kontraktów placówek raz na kwartał, adekwatnie do wartości wykonanych świadczeń. Oznacza to, że NFZ sfinansuje wszystkie wykonane świadczenia co pozwoli na zwiększenie dostępności do świadczeń, tym samym skrócenie kolejek.
Wprowadzone w życie zmiany umożliwią do końca bieżącego roku skrócenie terminów oczekiwania na operację usunięcia zaćmy do maksymalnie 6-9 miesięcy.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku NFZ wydał blisko 700 mln zł na sfinansowanie 313 tys. operacji zaćmy. Czytaj dalej →

Historyczny wyczyn niewidomego biegacza! Ukończył półmaraton przy pomocy psów przewodników

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Dzięki trójce psów-przewodników, mężczyzna stał się pierwszym niewidomym biegaczem, który ukończył półmaraton w Nowym Jorku w niedzielę, 17 marca.
Thomas Panek, prezes i dyrektor generalny organizacji non-profit Guiding Eyes of the Blind , przebiegł 13-milową trasę nowojorskiego półmaratonu w niedzielę i przekroczył linię mety po 2 godzinach, 20 minutach, 51 sekundach.
Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Guiding Eyes of the Blind, Panek skorzystał z pomocy trzech psów przewodników. Westley, czarny labrador retriever, pokonał pierwsze 5 mil. Jego siostra, Waffle, żółty labrador, gnała na FDR (Drive). Wystartowała, jakby jutro miał nastąpić koniec świata – powiedział Panek. Ostatni z trójki psów, Gusa, przebiegł z Pankiem ostatnie trzy mile, pokonując z nim linię mety.
Zarówno Thomas, jak i Gus z dumą odebrali medale United Airlines NYC Half Marathon. Gus oficjalnie odchodzi na emeryturę, po latach wiernej służby jako pies przewodnik Thomasa, na trasach biegowych i poza nimi.
Wyścig rozpoczął się w Prospect Park na Brooklynie i zakończył w Central Parku na Manhattanie.
Thomas Panek jest biegaczem od dłuższego czasu. Do tej pory przebiegł 20 maratonów. Odkąd stracił wzrok w wieku ok. dwudziestu lat, na poważnie rozważał zakończenie przygody z bieganiem, ale ostatecznie nauczył się biegać z drugim człowiekiem, jako przewodnikiem. Zaczął się zastanawiać jednak, czy jest możliwy udział w biegach bez udziału człowieka jako przewodnika. W 2015 r. Opracował program „Running Guides”, który szkoli psy do prowadzenia niewidomych biegaczy podczas biegu. Czytaj dalej →

7 pytań o świadczenie Emerytura+ czyli tzw. „Trzynastkę”

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów znajduje się w konsultacjach społecznych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem Emerytura+ ma zostać wypłacona w maju 2019 roku. Kto otrzyma świadczenie, ile będzie ono wynosiło i czy trzeba składać wnioski o jego przyznanie. Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania.
1. Czym jest Emerytura+?
Emerytura + to jednorazowe świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone wszystkim emerytom i rencistom. Świadczenie zostanie wypłacone w maju 2019 roku, w kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 roku wynosi 1100 złotych brutto.
Rozwiązanie to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. Celem projektowanej ustawy jest również zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie.
2. Kto otrzyma Emeryturę+?
Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.
Wsparcie trafi do ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to kwota ponad 10,7 mld złotych.
3. Co w przypadku osób pobierających renty rodzinne?
Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba wypłacone będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne.
4. Ile będzie wynosić Emerytura+?
Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane zostanie w wysokości minimalnej emerytury tj. 1100 złotych brutto. Po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak ma to miejsce w przypadku najniższej emerytury,  kwota netto dodatkowego świadczenia wyniesie finalnie 888,25 złotych.
5. Czy trzeba będzie składać dodatkowe wnioski, żeby otrzymać dodatkową emeryturę?
Nie. Jednorazowe świadczenia pieniężne zostaną wypłacone z urzędu, w formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura.
6. Czy z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego będą dokonywane potrącenia i egzekucje?
Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Emerytura+ nie będzie także wliczana do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
7. Kiedy ustawa wejdzie w życie?
Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2019 roku. Czytaj dalej →

147 mln zł na likwidację barier komunikacyjnych

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Zakup nowoczesnej protezy, skutera elektrycznego czy oprogramowania umożliwia program „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To 147 mln zł na ten cel w tym roku, czyli o prawie 40 mln zł więcej niż rok temu.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą występować do PFRON o środki na realizację tego programu zaś wnioski o dofinansowanie będzie można składać w najbliższych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie lub Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie. Czytaj dalej →

Nowa technologia laserowa może leczyć choroby oczu, takie jak zwyrodnienie plamki i jaskra

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Koordynator badań technicznych na kanadyjskim Uniwersytecie Alberty, Nir Katchinskiy, uruchomił niedawno startup o nazwie PulseMedica, aby zastosować nową technologię laserową w leczeniu wyniszczających chorób oczu.
Platforma łącząca najnowocześniejsze narzędzia diagnostyczne i ultraszybką technologię laserową opracowaną na Uniwersytecie w Albercie może zapoczątkować nową erę nieinwazyjnych interwencji medycznych w chorobach oczu.
Nir Katchinskiy, pracownik naukowy Uniwersytetu w Albercie, który właśnie ukończył doktorat z elektrotechniki, niedawno uruchomił PulseMedica, aby wprowadzić femtosekundowe lasery – które emitują impulsy optyczne trwające zaledwie jedną kwadrylionową sekundy za każdym razem poprzez etapy testowania i zatwierdzania.
Powiedział, że szybkość i dokładność, jaką zapewniają lasery, czynią je idealnymi do leczenia chorób oczu, od zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) i jaskry do retinoblastoma (siatkówczak), jednocześnie minimalizując uszkodzenia zdrowej tkanki.
„Ludzie próbowali używać laserów do leczenia różnych schorzeń, takich jak AMD, ale problem polega na tym, że lasery, które zostały wcześniej opracowane, spowodowały więcej uszkodzeń niż korzyści dla pacjenta” – powiedział Katchinskiy.
Dodał, że femtosekundowe lasery, które są w stanie wykonać otwory o wielkości mikrometra lub mniejsze, są bardziej precyzyjne niż inne lasery.
„Dostarczamy impulsy laserowe o wysokiej mocy w skali nano. Więc możemy zrobić operację na pojedynczej komórce lub pojedynczej części komórki bez wpływu na sąsiednie komórki” mówi Profesor Inżynier Abdul Elezzabi. „AMD uszkadza siatkówkę oka i jest główną przyczyną ślepoty na świecie. Jaskra charakteryzuje się wzrostem ciśnienia w oku, który uszkadza nerw wzrokowy, prowadząc ostatecznie do ślepoty. Przewiduje się, że do 2020 r. AMD dotknie więcej niż 196 milionów ludzi, a jaskra 76 milionów ludzi.”
Platforma Katchinskiy tworzy lasery femtosekundowe z optyczną tomografią koherencyjną, technologią do oceny stanu siatkówki oraz skaningową oftalmoskopią laserową, metodę tworzenia obrazów diagnostycznych siatkówki, która umożliwia wysoki stopień wrażliwości przestrzennej.
Połączenie tych technologii, jak powiedział Katchinskiy, pozwala na szybką i precyzyjną interwencję medyczną w takich stanach jak AMD i jaskra, które zastąpiłyby terapie lekowe lub chirurgię.
„Naszym celem jest zbudowanie platformy i połączenie tych różnych aplikacji, dzięki czemu mamy jeden instrument. To bardzo ekscytujące, ponieważ możemy potencjalnie pomóc milionom ludzi „- powiedział Katchinskiy.
Zauważył, że jego badania wykazały możliwość zastosowania femtolaserów w leczeniu raka. W jednym z eksperymentów Katchinskiy pokazał, jak specjalnie oczyszczone nanocząsteczki złota mogłyby zostać użyte do zniszczenia komórek nowotworowych w oku.
Badał także, w jaki sposób precyzyjne możliwości platformy mogą być wykorzystywane do leczenia raka podstawnokomórkowego, powszechnej postaci raka skóry, na częściach ciała, takich jak powieki, gdzie brak tkanki i potencjał infekcji utrudniają konwencjonalną chirurgię. Czytaj dalej →

Szukasz pomocy w trakcie podróży koleją? Nowa platforma internetowa Kolejlove Ci to ułatwi!

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Zapewne wielu z Was zna takie platformy internetowe, jak BlaBlaCar, ByTheWay, czy dosiadam.pl, dające możliwość wyszukania oferty wspólnego przejazdu samochodem na wybranej przez siebie trasie.
Teraz przyszła kolej – i to dosłownie kolej – na osoby niepełnosprawne, bowiem portal, o którym będzie mowa w tym materiale, ma umożliwić osobom niepełnosprawnym znalezienie innej – pełnosprawnej osoby, podrużującej koleją w tym samym kierunku, w tym samym czasie.
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych z Poznania w ramach „Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” stworzyła stronę internetową www.podrozekolejlove.pl .
Celem całego rozwiązania jest możliwość znalezienia przez osoby niepełnosprawne opiekuna w podróży, który w zamian za pomoc przed w trakcie oraz po zakończeniu podróży mógłby podróżować jako opiekun osoby z niepełnosprawnością i w ten sposób obniżyć znacznie koszt swojego przejazdu (fakultatywnie). Jednakże platforma ma za zadanie jedynie informować o istniejących możliwościach zakupu biletów ulgowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz kojarzyć osoby planujące podróż. Strona www.podrozekolejlove.pl w żaden sposób nie pośredniczy w zakupie biletów na przejazd. Dzięki temu, iż platforma kojarzy ze sobą osoby podróżujące pociągami w konkretnym czasie i w tej samej relacji, opieka nad osobą niepełnosprawną nie powinna wymagać poświęcenia dodatkowej ilości czasu i energii.
Na portalu można znaleźć nie tylko informacje dotyczące ulg dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ale także opisane są inne przywileje i uprawnienia, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym podczas podróży kolejowych. Można znaleźć tu także linki do stron i aplikacji z rozkładem jazdy pociągów, linki do stron przewoźników kolejowych czy akty prawne tyczące się transportu kolejowego. W ten sposób strona jest bazą wiedzy dla pasażerów, z której mogą dowiedzieć się najważniejszych rzeczy związanych z podróżowaniem koleją.
Do przeglądania treści zamieszczonych na stronie nie jest wymagana rejestracja. Natomiast by móc dodawać własne podróże lub odpowiadać na te dodane przez innych użytkowników należy założyć konto, a następnie się zalogować. Proces rejestracji jest bardzo prosty. Wystarczy że podamy swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail i utworzymy osobiste hasło, wprowadzając je poprawnie dwa razy.
Strona zawiera bazę wszystkich stacji i przystanków kolejowych w Polsce, na których zatrzymują się pociągi pasażerskie, a także zagranicznych — gdzie docierają bezpośrednie pociągi z Polski. Baza została stworzona specjalnie na potrzeby budowy platformy www.podrozekolejlove.pl.
Obecnie platforma jest na etapie testowania, które ma za zadanie poprawę funkcjonalności i inne niezbędne udoskonalenia tak, by narzędzie to mogło zostać wypromowane na większą skalę wśród innych pasażerów. Jeśli pomysł się sprawdzi to w przyszłości na jego bazie planowane jest rozszerzenie innowacji o inne dziedziny życia takie jak wspólne wyjścia do kina, na basen czy wydarzenia sportowe. Czytaj dalej →