Od 1 stycznia 2023 weszły w życie istotne dla osób z dysfunkcją wzroku zmiany w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie

27 października 2022 r. zostało podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2319). Przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.
W zakresie refundacji wyrobów medycznych na zlecenie wprowadzono między innymi następujące zmiany:

 1. Podniesiono limit na soczewki okularowe przy wadzie wzroku wymagającej korekcji sferą od ± 6,25 dptr i cylindrem od 0,00 dptr; sferą do ± 6,00 dptr i cylindrem od ± 2,25 dptr, w tym soczewką z mocą pryzmatyczną do 100 zł i zmniejszono udział pacjentów dorosłych w limicie do 10% (lp. 73 i lp. 74);
 2. Podniesiono limit na soczewki kontaktowe twarde do 600 zł, zmniejszając udział pacjentów w limicie do 10%. Dodatkowo umożliwiono w ramach kategorii zlecanie soczewek miniskleralnych albo hybrydowych (lp. 75);
 3. Podniesiono limit na lupy do 200 zł (lp. 79);
 4. Podniesiono limity na monookular, okulary lupowe, okulary lornetkowe do bliży i dali (lp. 80-83);
 5. Poszerzono refundację systemów monitorowania glikemii flash (FGM) lp. 137 o populację pacjentów niewidomych i kobiety w ciąży. Wprowadzono osobną kategorię refundacji lp. 137A dla pacjentów z cukrzycą na intensywnej insulinoterapii, dla której określono kryteria kontynuacji zlecenia:
  – ocena glikemii po upływie min. 4 miesięcy max. 6 miesięcy;
  – ograniczenie zużycia pasków do liczby 25 szt. średniomiesięcznie w okresie poprzedzającym zlecenie;
  – aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu;
  – osiąganie celów terapeutycznych we współpracy z lekarzem prowadzącym.

 

Źródło: Komunikat Ministra Zdrowia