RPO: Dziura w Polskim Ładzie krzywdzi rencistów socjalnych, rencistów i emerytów

W skardze do BRPO wskazano, że emeryci i renciści pobierający rentę socjalną, wobec których komornik prowadzi egzekucję z długu, nie zyskają na Polskim Ładzie. Podatek, który powinien zostać w portfelach beneficjentów, trafia do kancelarii komorniczych.
Dzieje się tak, ponieważ po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu wzrosły przychody takich osób z renty socjalnej – dzięki uldze na podatek. Ale jednocześnie nie została zmieniona kwota wolna od potrąceń. Chodzi o potrącenia z tytułu długów niealimentacyjnych, które mogą być realizowane ze świadczeń z ZUS lub KRUS. W skardze zwrócono uwagę, że w ten sposób ustawodawca uprzywilejował egzekucję komorniczą.
Skarżący ma również wątpliwość, czy zgodne z prawem jest dokonywanie egzekucji z i tak dość niskiej renty socjalnej osoby, która z powodu ciężkiej niepełnosprawności nie może podjąć zatrudnienia, a renta socjalna jest jej jedynym dochodem.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich prosi o stanowisko Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów w tej sprawie.


 

Źródło: Biuro RPO