Warsztaty okulistyczne dla pacjentów chorujących na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Termin i miejsce wydarzenia:
29.06.2019 (piątek), godz. 16:00
Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice
Wstęp wolny


 

Z myślą o pacjentach objętych programem lekowym „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)”, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz firma Bayer organizują warsztat edukacyjny pt. „Spotkanie z AMD”.
Zwyrodnienie plamki to przewlekła choroba oczu związana z wiekiem, występująca zwykle u osób po 50. roku życia. To najczęstsza przyczyna nieodwracalnej utraty widzenia w krajach rozwiniętych. Według danych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dotyka ona 1,5 mln Polaków, do 2020 r. liczba ta może sięgnąć 2 mln.
Katowice są jednym z wiodących w kraju ośrodków leczenia AMD. Celem spotkania warsztatowego będzie edukowanie pacjentów w zakresie właściwego postępowania podczas choroby, w tym uświadamianie chorych, że oprócz leków mogą oni otrzymać pomoc w postaci rehabilitacji, odpowiedniego doboru pomocy optycznych, a także wsparcia psychologa.
Warsztaty rozpoczną się wykładem dotyczącym procesu leczenia pacjenta z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki, który wygłosi Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka. Ujęcie psychologiczne, w tym techniki zmniejszania stresu i strachu, oraz rolę motywacji w procesie choroby przedstawi mgr Ewa Stanikowska z Przychodni Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Rehabilitacja osób słabowidzących będzie tematem wystąpienia mgr Grażyny Machury z wymienionej wyżej przychodni.