Ośrodek dla Niewidomych w Laskach: „Chcemy rozliczyć się z przeszłością”

W poniedziałek (10 października) na łamach Gazety Wyborczej ukazał się reportaż pt. „Siostra Marianna zamknęła pokój i kazała mu się rozbierać. Odliczyła do dziesięciu i wtedy zaczęło się bicie”, w którym kilku byłych wychowanków opowiada o stosowanej wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej.
Materiał odbił się szerokim echem w mediach i Internecie, a przedstawiciele samego ośrodka na jego stronie opublikowali następujące oświadczenie:

Jesteśmy głęboko przejęci i ogromnie zasmuceni doniesieniami medialnymi opisującymi historie kilku chłopców przebywających w naszym ośrodku wiele lat temu.
Deklarujemy pełną przejrzystość i determinację w dotarciu do prawdy o wydarzeniach z tamtych lat i w wyjaśnieniu każdej z opisanych sytuacji.
Chcemy rozliczyć się z przeszłością, aby teraźniejszość i przyszłość była dla naszych Podopiecznych czasem pełnym pięknego wzrostu, profesjonalnej opieki, rozwoju w życzliwej i dobrej atmosferze oraz poczucia bezpieczeństwa.
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Ośrodek dla osób wymagających szczególnej opieki i troski był miejscem pełnym wsparcia.
W naszych placówkach nie ma żadnej zgody na sytuacje opisane w reportażu. Pracownicy zatrudnieni na etatach pedagogicznych muszą mieć ukończone przynajmniej studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki. Nasze szkoły przechodzą regularne kontrole kuratorium. Współpracujemy ze wszelkimi podmiotami odpowiedzialnymi za edukację dzieci. Chcemy zachować najwyższe standardy ośrodka opiekuńczo-wychowawczego we wszystkich wymiarach działalności.
Żadna z osób wymienionych w reportażu nie przebywa już obecnie na terenie ośrodka i do czasu wyjaśnienia sprawy nie będzie miała dostępu do kontaktu z wychowankami w żadnej z naszych placówek.
Podjęliśmy kroki w celu skontaktowania się z Bohaterami reportażu. Jesteśmy otwarci na kontakt z osobami, które chcą nas poinformować o jakichkolwiek wydarzeniach z przeszłości. Zapewniamy pełną dyskrecję i anonimowość.
s. Judyta Olechowska
Przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
Paweł Kacprzyk
Prezes Zarządu Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Elżbieta Szczepkowska
Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej


 

Źródło: GW, TONO