„Ballady i Romanse” z Pierwszą Damą w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym w Lipsku

Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser Duda odwiedziła Lipsko w woj. mazowieckim, gdzie wspólnie z pensjonariuszami nowo otwartego Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego czytano „Ballady i Romanse”, które w 200 lat po pierwszym wydaniu zbioru Adama Mickiewicza zostały wybrane lekturą 11. odsłony Narodowego Czytania.
Jak przypomniała Pierwsza Dama akcja została zapoczątkowana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego z Małżonką w 2012 roku, a ma ona służyć popularyzacji i promocji czytelnictwa, jak również najpiękniejszych dzieł polskiej literatury. Agata Kornhauser–Duda wyraziła wdzięczność za możliwość udziału w czytelniczej akcji w Lipsku, podkreślając, że wielkim walorem Narodowego Czytania jest fakt, że każdy może zorganizować to wydarzenie na swój własny sposób. Podkreśliła, że przez lata trwania inicjatywa rozwija się i cieszy coraz większym zainteresowaniem czytelników. W tym roku odbyła się ona w aż 250 miejscach poza granicami Polski, nawet w objętych działaniami wojennymi miastach Ukrainy jak Kijów, Irpień, Chersoń czy Charków.
Środową wizytę Małżonka Prezydenta rozpoczęła od zwiedzenia ośrodka i rozmów z jego mieszkańcami. Centrum Opiekuńczo–Mieszkalne ma za zadanie wsparcie osób z niepełnosprawnościami w formie pobytu całodobowego. Inwestycja powstała w ramach zadania realizowanego z programu „Centra opiekuńczo–mieszkalne” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jej otwarcie miało miejsce 1 września 2022 r. Pobyt w placówce umożliwia osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności samodzielne i godne funkcjonowanie oraz wpływa na poprawę jakości życia w środowisku lokalnym. Uczestnicy programu mają zapewnioną opiekę specjalistów oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z ich wieku
i stanu zdrowia, jak również całodobowe zamieszkanie wraz z wyżywieniem.
Podopieczni ośrodka opowiadali Pierwszej Damie o wielkiej zmianie życiowej, jaką jest nowe miejsce zamieszkania, o nawiązanych znajomościach, ludzkiej życzliwości i indywidualnych potrzebach każdego z seniorów.
– Cieszę się, że mają Państwo tu tak wspaniałe warunki i opiekę. Dziękuję Państwu za serdeczne przyjęcie, za podzielenie się swoimi życiowymi historiami, mam nadzieję, że znajdą Państwo tu swój drugi dom – mówiła Małżonka Prezydenta.
Pierwsza Dama rozmawiała także z samorządowcami, którym pogratulowała bardzo udanego przedsięwzięcia. Rozmawiano o rozwoju polskiej wsi, jej potrzebach i nowych inwestycjach, jak przedszkola, żłobki czy ośrodki dla seniorów. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy centrum, do których Agata Kornhauser–Duda zwróciła się ze słowami wdzięczności za ich niezwykle potrzebną, pełną ciepła, serdeczności i profesjonalizmu pracę.


 

Źródło: Prezydent.pl