Lubelskie: Mieszkańców województwa odwiedzi specjalny „Okobus”. Przebadanych zostanie 5 tysięcy osób chorujących na cukrzycę

Uniwersytet Medyczny w Lublinie nawiązał współpracę z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie w dziedzinie cyfryzacji medycyny zarówno na Lubelszczyźnie jak i na terenie całego kraju.
Jednym z przedsięwzięć jest pilotażowy program badawczy: Telediagnostyka w diabetologii i okulistyce – zastosowanie telemedycyny w wykrywaniu retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki.
Celem wspólnego przedsięwzięcia jest opracowanie modelu telemedycznego w okulistyce w zakresie wykrywalności retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki (DME) wśród dorosłych mieszkańców województwa lubelskiego.
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie badań wśród 5000 mieszkańców małych miejscowości, którzy chorują na cukrzycę 1 lub 2 typu lub mają zdiagnozowany stan przedcukrzycowy.
Planowane jest nawiązanie współpracy z co najmniej 50 zakładami podstawowej opieki zdrowotnej, do których zgłaszają się pacjenci cukrzycowi z problemami wzroku. Dzięki wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji, w szczególności Pana Ministra Janusza Cieszyńskiego, Ministerstwa Zdrowia oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów badania będą mogły być przeprowadzone w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta.
Badania będą przeprowadzone w busie wyposażonym w nowoczesną aparaturę badającą bezkontaktowo dno oka pacjenta. Chorzy zostaną umówieni na konkretny termin i miejsce badania we współpracy z lekarzami rodzinnymi.
Badania wykona odpowiednio do tego przeszkolony personel, a ich wyniki następnie będą podlegały ocenie zdalnej przez specjalistę w zakresie okulistyki. Każdy pacjent zostanie poinformowany o wynikach badania i w przypadku stwierdzenia zaburzenia wzroku skierowany na pogłębione badania okulistyczne w Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej SPSK 1 w Lublinie.


 

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Lublinie