Kultura cyfrowa dostępna dla wszystkich!

Baza filmów z audiodeskrypcją, wirtualna galeria sztuki z tłumaczeniem na polski język migowy czy platforma z bezpłatnymi audiobookami dostępnymi dla osób niewidomych i dyslektów – to tylko niektóre z projektów realizowanych obecnie dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ich celem jest umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami aktywnego włączenia się w kulturę dostępną on-line.
­­Poniżej prezentujemy przykłady projektów realizowanych w ramach Programów Ministra.
ADAPTER, Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA, to największa w Polsce baza zasobów  filmowych z audiodeskrypcją i napisami przeznaczona dla niewidomych i niesłyszących odbiorców.
https://adapter.pl/
Od 2016 r. projekt otrzymał 326 160 zł w ramach programu „Kultura cyfrowa”.
Ponadto, w 2020 r. minister przyznał dotację na kontynuacją projektu w wysokości 266 630 zł (tryb 3-letni).
Czytanie obrazów, Fundacji Kultury bez Barier to kolejny pomysł na likwidowanie barier w
dostępie do kultury umożliwiający wszystkim, a w sposób szczególny osobom z niepełnosprawnością sensoryczną, poznawanie zasobów z kolekcji polskich muzeów i galerii. Na stronie projektu oraz w aplikacji dostępne są cyfrowe karty obiektów w wersji dla osób z różnymi niepełnosprawnościami m.in. w formie audiodeskrypcji czy tłumaczeń na polski język migowy. Projekt jest tworzony we współpracy z wieloma muzeami i galeriami z całej Polski.
http://czytanieobrazow.pl/
Od 2016 r. projekt otrzymał 511 400 zł w ramach programu „Kultura cyfrowa”.
Wolne Lektury, Fundacja Nowoczesna Polska.
Na platformie Fundacji audiobooki udostępniane są w formie plików DAISY, który jest formatem zapisu e-booków stworzonym dla osób mających problemy ze wzrokiem, a przede wszystkim dla niewidomych, dyslektyków, a także osób o ograniczonych zdolnościach motorycznych.
https://wolnelektury.pl/katalog/audiobooki/ 
Od 2016 projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa” w wysokości 1 018 300 zł.
Ponadto, w 2020 r. minister przyznał dotację na kontynuacją projektu w wysokości 420 000 zł (tryb 3-letni).
Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”, Stowarzyszenie „De Facto”. To największy klub filmowy w Polsce, działający od 2012 r. i skupiający kilkuset niewidomych członków. Każdego roku 16 filmów jest dostosowywanych do potrzeb osób niewidomych przez wykonanie audiodeskrypcji. Program Klubu obejmuje zarówno filmy nowe, jak i te z kanonu kina, umożliwiając osobom niewidomym aktywny udział w życiu kulturalnym. Zaadaptowane filmy są wytwarzane na DVD i wysyłane do miejsc zamieszkania członków Klubu, którzy przed pokazami otrzymują wprowadzenie w zapisie Braille’a, pliku audio lub cyfrowym. Po pokazach odbywają się dyskusje prowadzone przez Internet, moderowane przez krytyków filmowych.
W 2019 r. projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna” w wysokości 206 000 zł (tryb 3-letni).
Niewidzialna Galeria Sztuki dla Osób Niewidomych, Stowarzyszenie „De Facto”. W ramach projektu zostaną wykonane audiodeskrypcje kolejnych 120 dzieł sztuki, tym samym zasoby Galerii zwiększą się do 1040 dzieł. Zostaną opracowane i wydane kolejne 24 albumy Galerii zawierające audiodeskrypcje oraz odwzorowania wypukłe (tyfloobrazy) kluczowych dzieł z zakresu malarstwa, architektury i rzeźby.
Zorganizowanych zostanie 6 warsztatów edukacyjno-animacyjnych opartych na twórczym i eksperymentalnym współdziałaniu osób niewidomych ze specjalistami sztuki, których celem będzie poznanie dzieł sztuki zmysłami dostępnymi dla osób niewidomych.
W 2020 r. projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna” w wysokości 182 000 zł (tryb 3-letni).
MKiDN wsparło również poprzednią edycję projektu przekazując dofinansowanie w wysokości 235 000 zł (na lata 2017-2019)
iSztuka – Edukacja Kulturalna dla Wszystkich (6 edycja), Fundacja Audiodeskrypcja. Poprzez współdziałanie historyków sztuki, osób niewidomych i artystów 80 dzieł z XX wieku otrzyma audiodeskrypcję oraz analizy, tworząc 6 część wirtualnej historii sztuki, ofertę edukacyjno-kulturalną o formule sensorycznej dostosowaną osobom ze szczególnymi potrzebami. Skrypty audiodeskrypcji, analizy kontekstualne, nagrania oraz powiązane materiały publikowane są na portalu iSztuka.edu.pl.
W 2020 r. projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna” w wysokości  56 000 zł.
MKiDN wsparło również poprzednią edycję projektu przekazując dofinansowanie w wysokości 55 000 zł.
Rock’AD’Roll, Fundacja Kultury bez Barier. W ramach projektu zostaną udostępnione poprzez audiodeskrypcję różne materiały związane z muzyką (okładki płyt, teledyski, filmy, murale). Zostaną przygotowane tłumaczenia na polski język migowy i/lub napisy dla niesłyszących, a także odbędą się dwa występy na żywo. Projekt zakłada także stworzenie strony internetowej www.rockADroll.pl, która będzie zgodna z wymogami WCAG 2.1, a więc w pełni, zgodnie z obowiązującą w Polsce normą, dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Będą na niej zamieszczane wszystkie tworzone w czasie projektu materiały.
W 2020 r. projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna” w wysokości 53 000 zł. Czytaj dalej →

Muzeum Warszawy: Wystawa główna Rzeczy warszawskie

Rzeczy warszawskie, Dane warszawskie i Dzieje kamienic to trzy części wystawy głównej Muzeum Warszawy. 7352 rzeczy w 21 gabinetach tematycznych są punktem wyjścia do opowiedzenia historii osób, wydarzeń i procesów, które ukształtowały współczesną Warszawę.
Wystawa nie opowiada jednej historii, nie odtwarza wprost dziejów miasta od jego początków do chwili obecnej. Podczas spaceru po staromiejskich kamienicach – w swoim tempie i wybraną przez siebie trasą – każdy może z pomocą tych rzeczy ułożyć własną opowieść o Warszawie. Do dyspozycji są również audioprzewodniki, które pozwalają zwiedzić wystawę główną krok po kroku. Czytaj dalej →

Andrzej Wróblewski – Recto / Verso

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez dział edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie audiodeskrypcją wystawy prac Andrzeja Wróblewskiego.
Andrzej Wróblewski (1927–1957) jest niewątpliwie jednym z najważniejszych polskich artystów XX wieku. To z jednej strony malarz zaangażowany w socrealizm, a z drugiej – autor eksperymentów formalnych z pogranicza abstrakcji i twórca niezwykle sugestywnej wizji wojny i degradacji człowieka. Jego bogata i niebywale zróżnicowana twórczość powstała w bardzo krótkim czasie, w bardzo niespokojnych czasach. Czytaj dalej →

Audiodeskrypcja spaceru „Odkryj muzeum”

W pierwszym, inaugurującym dział „Zaraź się kulturą” wpisie, proponujemy Wam audiodeskryptywny opis gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i jego najbliższego otoczenia. Ze względu na ograniczony czas szczegółowo zostały przedstawione jedynie wybrane obiekty i pomieszczenia.
Wspomniany opis z audiodeskrypcją znajdziecie klikając w poniższy odnośnik:
https://www.polin.pl/pl/zaplanuj-wizyte-informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/audiodeskrypcja-spaceru-odkryj-muzeum Czytaj dalej →