Województwo Świętokrzyskie: 21 milionów złotych na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi

21,2 mln zł – to łączna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, jaką otrzyma 8 świętokrzyskich gmin i 4 stowarzyszenia na realizację projektów związanych z pomocą osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym. Dzięki tym pieniądzom w regionie powstaną dzienny dom pomocy, mieszkania treningowe i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Umowy na dofinansowanie zadań podpisali wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Marek Jońca.
– To są potężne środki finansowe na projekty, które swoim zasięgiem obejmują dużą część naszego województwa – wyjaśniła wicemarszałek Renata Janik. – Powstaną 2 mieszkania treningowe, będzie opieka bezpośrednia, w domach, dla osób chorych i potrzebujących. Planowane jest również uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – dodała wicemarszałek.
Fundacja San Giovani z Godowa uruchomi 2 mieszkania treningowe dla osób niepełnosprawnych z gminy Brody i Pawłów. Przez 10 tygodni, pod okiem asystentów i trenerów, pensjonariusze będą zdobywać umiejętności przydatne w samodzielnym życiu podczas treningów umiejętności praktycznych, higieny, treningu finansowego,  kulinarnego. Wkład własny w projekcie zgłoszonym przez fundację (ok. 150 000 zł) zostanie pokryty ze środków PFRON.
Dzięki przekazanym dofinansowaniom pomoc uzyska również 60 osób niesamodzielnych z terenu powiatów pińczowskiego, kazimierskiego i buskiego oraz z gminy Morawica. Asystenci i opiekunowie, w warunkach domowych, będą pomagać wykonywać codzienne czynności, załatwiać sprawy urzędowe. Wsparcie obejmie też udzielanie porad psychologa, prawnika, a także zajęcia fizjoterapeutyczne.
Kolejna w regionie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego powstanie w Busku-Zdroju.


 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego