Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające on-line

Wnioski o świadczenie wspierające można składać tylko w formie elektronicznej.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wspierającego, wniosek należy złożyć  do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • platformę PUE ZUS,
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • bankowość elektroniczną.

Od 1 stycznia 2024 r., wnioski o świadczenie wspierające przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające on-line przez bankowość elektroniczną

Jedną z elektronicznych form składania wniosku o świadczenie wspierające jest możliwość jego złożenia za pomocą serwisu internetowego banku – jeżeli dany bank taką usługę będzie oferował. Rolą banku jest jedynie umożliwienie złożenia wniosku i przekazanie go do systemu ZUS-u. Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku i nie prowadzi dalszych działań w zakresie obsługi złożonego wniosku. Weryfikacja wniosku, jego rozpatrzenie i wydanie rozstrzygnięcia w sprawie prawa do świadczenia wspierającego to zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające on-line przez portal Emp@tia

Emp@tia to portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który oferuje usługę złożenia elektronicznego wniosku o świadczenie wspierające.
Aby złożyć wniosek za pośrednictwem portalu Emp@tia, musisz posiadać Profil Zaufany bądź podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Szczegóły znajdziesz pod adresem: empatia.mpips. gov.pl

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające on-line przez PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS to jedna z możliwych form złożenia elektronicznego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.  Osoba składająca wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS musi posiadać profil na tym portalu. Profil na portalu PUE ZUS można założyć samodzielnie przez internet lub przy pomocy pracowników ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, może wypełnić i wysłać wniosek.