Świadczenie wspierające: Jest wzór wniosku o ustalenie poziomu wsparcia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o nowym kroku w procesie uzyskiwania świadczenia wspierającego przez osoby niepełnosprawne. Resort przygotował wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzebnego wsparcia, niezbędnego do uzyskania odpowiedniej kwoty świadczenia.
Wniosek ten, oznaczony symbolem PPW, można pobrać poniżej tego tekstu. Po wypełnieniu, dokument należy złożyć w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Projekt rozporządzenia, opublikowany przez resort, obejmuje również wzór kwestionariusza samooceny trudności związanych z codziennym funkcjonowaniem. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku, umożliwiając skuteczniejsze i bardziej zindywidualizowane wsparcie dla osób niepełnosprawnych.
Wzór wniosku o ustalenie poziomu potrzebnego wsparcia zawiera nie tylko podstawowe dane osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, ale także informacje o posiadaniu ostatecznego orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności. Ważne są również dane dotyczące symbolu przyczyny niepełnosprawności, które zostały określone w orzeczeniu. Ponadto, wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć informacje o okresie, na jaki orzeczenie zostało wydane.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że nowe procedury mają na celu usprawnienie procesu uzyskiwania wsparcia oraz dostosowanie go do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do pobrania:

WniosekPoziom Potrzeby Wsparcia
Kwestionariusz samooceny trudńości w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem


 

Źródło: legislacja.gov.pl