Lodołamacze wypływają już po raz osiemnasty, by znaleźć wrażliwych na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Od 8 maja do 15 sierpnia można zgłaszać się do tytułu „Lodołamacze.
Kampania Społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.
Przystąpienie do konkursu będzie nie tylko wyróżnikiem wrażliwości i solidarności społecznej, ale też elastyczności w działaniu i nowoczesnego podejścia do polityki zatrudnienia, bowiem troska o drugiego człowieka jest jedną z najwyższych wartości.
Kandydatów do tytułu Lodołamacze można zgłaszać w następujących kategoriach:

  1. Zatrudnienie Chronione
  2. Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
  3. Otwarty Rynek Pracy
  4. Instytucja
  5. Przyjazna Przestrzeń-Dostępność
  6. Zdrowa Firma
  7. Dziennikarz bez Barier
  8. Biznes Odpowiedzialny Społecznie- Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)

Konkurs podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny – w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2023
Statuetki zostaną przyznane w 8  kategoriach, na laureatów bieżącej 18 edycji Konkursu czekają również 2 kategorie specjalne „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”.
Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2023 zostaną wyróżniane firmy podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 12  października 2023 w Zamku Królewskim w Warszawie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lodolamacze.info.pl


 

Źródło: Lodolamacze.info.pl