Jak złożyć skargę do NFZ? Jakie skargi są rozpatrywane?


Jako pacjent masz prawo korzystać ze świadczeń, które są udzielane w placówkach opieki zdrowotnej. NFZ nadzoruje realizację warunków umów, które zawiera z placówkami.
Pamiętaj, że swoje zastrzeżenia możesz zgłosić do odpowiednich instytucji. Co powinna zawierać skarga lub wniosek i gdzie należy je składać?

Skargi do NFZ

 1. odmówiono Ci zapisania się do lekarza
 2. odmówiono Ci wykonania badań zleconych przez lekarza
 3. byłeś zmuszony zapłacić za świadczenie gwarantowane (bezpłatne dla pacjenta)
 4. wystawiono Ci receptę bez refundacji
 5. terminy lub godziny przyjmowania pacjentów różnią się od ustalonych przez placówkę
 6. masz trudności z zapisaniem się do lekarza, np. zapisy możliwe są tylko osobiście, w wybranym dniu
 7. lekarz nie przyjmuje pacjentów zgodnie z harmonogramem pracy
 8. nie udaje Ci się umówić telefonicznie na konsultację.

Twoje wnioski

Masz propozycje dotyczące poprawy jakości usług świadczonych przez NFZ? Wyślij do NFZ wniosek w tej sprawie. Może on dotyczyć:

 1. ulepszenia organizacji pracy Narodowego Funduszu Zdrowia
 2. spraw związanych z lepszą obsługą pacjentów oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Składanie skargi lub wniosku krok po kroku

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 1. pisemnie
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP
 4. osobiście do protokołu podczas wizyty w NFZ.

Jakie informacje powinno zawierać Twoje zgłoszenie?

 1. Twoje dane: imię, nazwisko, adres (może to być adres poczty elektronicznej). Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do zastrzeżenia swoich danych!
 2. dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy
 3. opis zdarzenia
 4. pisemne upoważnienie, jeśli składasz skargę w imieniu osoby trzeciej.

Jeżeli z treści nie będzie można ustalić problemu, pracownik NFZ poprosi Cię o uzupełnienie Twojego pisma. Ma na to siedem dni.
Jeśli pismo nie zawiera imienia, nazwiska i adresu wnoszącego, pracownik NFZ poprosi Cię również o uzupełnienie tych informacji.
Jeśli nie uzupełnisz, sprawa nie będzie rozpatrzona.

Do kogo zaadresować pismo?

Swoje pismo możesz przesłać do:

 1. oddziału wojewódzkiego lub delegatury NFZ
 2. Centrali NFZ.

Skargi możesz również kierować do:

 1. dyrektora placówki na organizację udzielania świadczeń
 2. rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy okręgowej izbie lekarskiej na sposób leczenia albo zachowania lekarza
 3. rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych na sposób postępowania pielęgniarki lub położnej
 4. Rzecznika Praw Pacjenta, gdy zostały naruszone Twoje prawa jako pacjenta m.in. do poszanowania intymności i godności, informacji, dokumentacji medycznej, opieki duszpasterskiej.

 

Źródło: Pacjent.gov.pl