Loteria Programu Profilaktyka 40 PLUS. Jak wziąć udział? Zasady i odpowiedzi na pytania

Wypełnij ankietę na IKP lub telefonicznie

Żeby zapisać się do Programu Profilaktyka 40 PLUS wystarczy, że wypełnisz Ankietę na pacjent.gov.pl
IKPzakładka ProfilaktykaAnkiety

Zrób badania Profilaktyka 40 PLUS

Następnie wykonaj badania, na które otrzymałeś skierowanie w ramach programu, a zwiększysz swoje szanse na wygraną.

Wygraj zdrowie!

Zgłosić do loterii możesz się:

 1. poprzez konto IKP
 2. na Infolinii DOM +48 (22) 735-39-53 w godzinach od 08:00 do 20:00
 3. przy pomocy Twojego lekarza.

Termin dokonania rejestracji oraz zbierania Losów w loterii Profilaktyka 40 PLUS: od dnia 01.02 do 31.05.2023 roku. Loteria jest urządzana na podstawie Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku 2201-IOA.4243.51.2022

Jak zdobywać losy?

Wypełnij ankietę

Za wypełnienie ankiety w ramach Programu Profilaktyka 40+ otrzymasz 1 los w loterii.

Wykonaj wszystkie badania

Za wykonanie wszystkich badań diagnostycznych ze skierowania otrzymasz aż 5 losów.

Wykonaj badania w ciągu 30 dni od skierowania

Jeśli wykonasz badania w ciągu 30 dni od daty otrzymania skierowania – wszystkie Twoje losy zostaną podwojone!

Jakie nagrody są do zdobycia?

 1. 720 x
  Karta podarunkowa elektroniczna Decathlon 500 PLN
 2. 492 x
  Karta podarunkowa 4F 500 PLN
 3. 720 x
  Karta podarunkowa elektroniczna Krukam 500 PLN
 4. 660 x
  Karta podarunkowa elektroniczna Intersport 500 PLN
 5. 150 x
  e-Voucher Yasumi 2000 PLN
 6. 150 x
  Karta podarunkowa Instytut / Salon Dr Irena Eris 2000 PLN
 7. 150 x
  Karta Medicover Sport 2000 PLN
 8. 480 x
  Xiaomi Smart Band 7 Pro
 9. 480 x
  Wyciskarka wolnoobrotowa TEFAL ZC150838 Juiceo
 10. 150 x
  Smartwatch Garmin
 11. 150 x
  Bieżnia domowa
 12. 150 x
  Karta podarunkowa elektroniczna SPA Dreams 2000 PLN
 13. 12 x
  Rower miejski Dual Sport 2 Equipped z niskim przekrokiem Gen 4

Kalendarium losowań i laureaci

15 lutego 2023
Pierwsze losowanie
8 marca 2023
Drugie losowanie
29 marca 2023
Trzecie losowanie
19 kwietnia 2023
Czwarte losowanie
16 maja 2023
Piąte losowanie
7 czerwca 2023
Szóste losowanie
Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może wziąć udział w loterii?

Uczestnikiem loterii może być każda osoba, która ukończyła 40 lat oraz przystąpiła do, co najmniej, jednego etapu programu „Profilaktyka 40 PLUS” i dokonała zgłoszenia w Loterii.

Uczestnikiem loterii może być każda osoba, która ukończyła 40 lat oraz przystąpiła do, co najmniej, jednego etapu programu „Profilaktyka 40 PLUS” i dokonała zgłoszenia w Loterii.

Kto nie może wziąć udziału w loterii?

W Loterii nie mogą uczestniczyć oraz otrzymać nagród zarządzający oraz pracownicy: Organizatora, Nekk Sp. z o.o. ul. Sielska 8, 60-129 Poznań, Neuca S.A. ul. Forteczna 35-37, 87100 Toruń, Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Eura7 Sp. z o.o., Osiedle 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków. Ponadto w Loterii nie mogą uczestniczyć oraz otrzymać nagród  członkowie Kierownictwa i osoby zatrudnione w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Zdrowia, jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia wskazanych na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/jednostki-podlegle-lub-nadzorowane. Z Loterii wyłączeni są również członkowie najbliższej rodziny wyżej wskazanych osób.
Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu regulaminu są: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie. Pracownikiem w rozumieniu regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

Chciałbym wziąć udział w loterii. Co należy zrobić?

W celu wzięcia udziału w loterii należy, w terminie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.05.2023 r.:

 1. • przystąpić do programu „Profilaktyka 40 PLUS” poprzez realizację co najmniej jednego z jego 3 etapów (etap 1: wypełnienie ankiety, etap 2: zapisanie się na badania rozumiane jako wygenerowanie skierowania, etap 3: zrealizowanie wszystkich badań, na które zostało wystawione skierowanie)
 2. • dokonać zgłoszenia w loterii za pomocą:
  ◦ Internetowego Konta Pacjenta (od godz. 00:00:01 dnia 01.02.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.05.2023 r.) lub
  ◦ infolinii DOM – 22 735 39 53 (od godz. 08:00:01 dnia 01.02.2023 r. do godz. 19:59:59 dnia 31.05.2023 r.) lub
  ◦ z pomocą Twojego lekarza lub pracownika medycznego przez system gabinet.gov.pl (od godz. 00:00:01 dnia 01.02.2023 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.05.2023 r.)

Czy mogę wypełnić ankietę, ale nie wykonywać badań i wziąć udział w loterii?

Tak. Wypełnienie ankiety uprawnia do udziału w loterii.

Czy wypełnienie ankiety lub zrealizowanie badań w programie „Profilaktyka 40 PLUS” przed dniem 01.02.2023 roku (w roku 2021/2022) uprawnia do wzięcia udziału w loterii?

Tak. Można wziąć udział w loterii dokonując  zgłoszenia poprzez Internetowe Konto Pacjenta, z pomocą Twojego lekarza lub Infolinii DOM.

Wykonałem tylko część badań ze skierowania, czy otrzymam za nie jakieś losy?

Nie. 5 losów jest przyznawanych wyłącznie za wykonanie wszystkich badań diagnostycznych, wskazanych na skierowaniu wystawionym w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS”.

Czego potrzebuję, żeby zgłosić się do loterii za pomocą infolinii?

Podczas rozmowy telefonicznej, konsultant poprosi Cię o podanie danych oraz złożenie zgód i oświadczeń: zgody udziału w loterii, zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia loterii, potwierdzenia, że nie należysz do osób wyłączonych z loterii. Ponadto będziesz musiał potwierdzić swoje dane osobowe niezbędne do weryfikacji, w postaci numeru PESEL, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.

W jaki sposób mogę zarejestrować się przez system gabinet.gov.pl?

Zgłoszenie przez system gabinet.gov.pl może być dokonane wyłącznie za pośrednictwem pracownika medycznego.

Zalogowałem się na swoje konto IKP, co powinienem zrobić, żeby zgłosić się do loterii?

Po zalogowaniu się na swoje konto IKP należy wejść w powiadomienia, kliknąć przycisk “Zobacz”, znajdujący się przy komunikacie informującym o możliwości wzięcia udziału w loterii, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Ile losów mogę otrzymać w loterii?

Możesz uzyskać maksymalnie 12 losów w loterii, w tym:

 1. • jeden los za wypełnienie ankiety “Profilaktyki 40 PLUS”
 2. • pięć losów za wykonanie wszystkich badań diagnostycznych wskazanych na skierowaniu (wyniki nie wliczają się w pojęcie “wykonanie badań”), najpóźniej do 31.05.2023 r.
 3. • podwojenie losów, wskazanych w punktach powyżej, za wykonanie wszystkich badań diagnostycznych wskazanych na skierowaniu, w przeciągu 30 dni od jego wygenerowania (jednak nie później niż do 31.05.2023 r.) – maksymalnie 12 losów.

Ile nagród mogę wygrać?

Jeden uczestnik może wygrać w loterii maksymalnie 3 nagrody: 1 nagrodę I stopnia, 1 nagrodę II stopnia, 1 nagrodę III stopnia

W ilu losowaniach mogę wziąć udział?

Zależy to od czasu dokonania zgłoszenia – im szybciej nastąpi rejestracja, w tym większej liczbie losowań weźmiesz udział (maksymalnie w 6).

Kiedy i gdzie odbywają się losowania?

W loterii przewidziano 6 losowań, które odbędą się w studiu przy ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa – 15.02.2023 r., 08.03.2023 r., 29.03.2023 r., 19.04.2023 r., 16.05.2023 r., 07.06.2023 r.

W jaki sposób dowiem się o wygranej?

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez kontakt telefoniczny (maksymalnie 3 próby) w godzinach między 9:00 a 22:00. Podczas rozmowy zostaną poproszeni o podanie imienia, nazwiska oraz roku urodzenia.

Zostałem powiadomiony o wygranej, co muszę zrobić?

Na podany w zgłoszeniu nr telefonu zostanie wysłana wiadomość sms z linkiem do formularza zwycięzcy. Formularz należy wypełnić w przeciągu 3 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wysłanie wiadomości sms, dane niezbędne do wysyłki nagrody, możesz podać podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem.

Kiedy otrzymam nagrodę?

Nagrody, w postaci e-voucherów/e-kart, zostaną wysłane na adresy e-mail, podane przez laureatów, najpóźniej w terminie 20 dni kalendarzowych od daty losowania.
Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na adresy pocztowe, podane przez laureatów, najpóźniej w terminie 20 dni kalendarzowych od daty losowania.

Czy jeśli coś wylosuję, to mogę wymienić nagrodę na pieniądze?

Niestety nie ma możliwości wymiany nagród na ekwiwalent pieniężny.

Kto opłaca podatek od nagród I stopnia w postaci roweru?

Podatek od nagród I stopnia zostanie opłacony przez Organizatora – do każdej nagrody dodana została kwota w wysokości 444 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku.

Gdzie znajdę wyniki losowań?

Wyniki losowań w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz czterech pierwszych cyfr numeru telefonu uczestników, których losy zostały wylosowane jako zwycięskie oraz rezerwowe, zostaną ogłoszone na stronie loterii – http://podajdalejzdrowie.pl/ w dniu każdego losowania po jego zakończeniu.
Lista zwycięzców natomiast, zostanie zamieszczona na stronie loterii, po zakończeniu procesu weryfikacji.

Jak złożyć reklamację?

Reklamację możesz złożyć do 02.07.2023 r. w jeden wybrany przez Ciebie sposób:

 1. • elektronicznie, na adres: office@nofsza.pl
 2. • wysyłkowo (listem poleconym lub przesyłką kurierską) lub osobiście na adres biura organizatora: Nofsza sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa.

Zapoznaj się z regulaminem loterii!