Wybory do Parlamentu Europejskiego – podpowiadamy jak głosować

Źródło: Parlament Europejski


 

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 26 maja 2019 r. Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo głosować. Przy spełnieniu określonych warunków można również głosować będąc poza granicami kraju.

Gdzie można głosować?

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich stałego zameldowania.
Do rejestru wyborców jesteś wpisywany z urzędu na podstawie miejsca twojego zameldowania na pobyt stały. Jeżeli jednak w ostatnim czasie zmienił się Twój adres zamieszkania, należy sprawdzić w odpowiednim urzędzie gminy, czy zostałeś dopisany do rejestru wyborców.
Na podstawie rejestru wyborców sporządza się spis wyborców, tj. listę osób, które mają prawo oddania głosu w danej obwodowej komisji wyborczej.
Jeżeli chcesz głosować poza miejscem twojego zameldowania, masz dwie możliwości:
1. możesz pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania – wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców. Wniosek możesz złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Z takim zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą;
2. możesz złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Wniosek musi być wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Ilu posłów do Parlamentu Europejskiego wybiera się w Polsce?

Wyborcy w Polsce w 2019 r. wybiorą 51 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Gdzie należy zgłosić chęć głosowania w wyborach?

Jeżeli masz zamiar głosować w obwodowej komisji wyborczej miejsca twojego zameldowania na pobyt stały, nie musisz zgłaszać chęci głosowania w wyborach.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego?

Członkowie komisji wyborczej mają obowiązek sprawdzić naszą tożsamość, stąd do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

W ilu okręgach wyborczych przeprowadzane są wybory do Parlamentu Europejskiego?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, tj. części terytorium, na jaką dzieli się państwo w czasie trwania wyborów w celu stworzenia jednakowych list wyborczych dla danego terenu, z których wybiera się przedstawicieli. Są to:
1. województwo pomorskie
2. województwo kujawsko-pomorskie
3. województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie
4. część województwa mazowieckiego (Warszawa i 8 powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński)
5. część województwa mazowieckiego (pozostałe powiaty województwa mazowieckiego, które nie wchodzą w skład okręgu nr 4
6. województwo łódzkie
7. województwo wielkopolskie
8. województwo lubelskiew
9. województwo podkarpackie
10. województwa małopolskie i świętokrzyskie
11. województwo śląskie
12. województwa dolnośląskie i opolskie
13. województwa lubuskie i zachodniopomorskie

Jaki system wyborczy obowiązuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Zgodnie z prawem UE, we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie.
W Polsce obowiązuje system proporcjonalny z głosem preferencyjnym, tj. wyborca oddaje głos na konkretnego kandydata z danej listy wyborczej. Kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.
Specyfiką wyborów do Parlamentu Europejskiego jest, iż poszczególnym okręgom nie jest przydzielona z góry liczba mandatów do obsadzenia. Wpływ na to ma frekwencja wyborcza. Może się zdarzyć, że przy niskiej frekwencji w danym okręgu żaden z kandydatów nie uzyska mandatu.

Na jakie partie polityczne można głosować?

• Numer 1 – KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy
• Numer 2 – KW Wiosna Roberta Biedronia
• Numer 3 – KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
• Numer 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
• Numer 5 – KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS
• Numer 6 – KWW Kukiz’15
• Numer 7 – KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski
• Numer 8 – KW Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi → wycofał się z udziału w wyborach po rejestracji list
• Numer 9 – KKW PolEXIT – Koalicja
• Numer 10 – KW Jedność Narodu