Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ na zakup okularów

Jeśli potrzebujesz okulary, przede wszystkim musisz uzyskać zlecenie na ten przedmiot od lekarza specjalisty.
Zlecenie na okulary wystawi lekarz okulista.
Aby uzyskać prawo do refundacji złóż zlecenie w oddziale NFZ. Możesz to zrobić:

  1. • pocztą (przesyłając zlecenie na adres właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania oddziału NFZ),
  2. • osobiście w siedzibie Oddziału lub w wybranej delegaturze,
  3. • za pośrednictwem innej osoby, której dasz pisemne upoważnienie.

Oprócz zlecenia w oddziale Funduszu musisz okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (paszport, prawo jazdy) oraz dokument potwierdzający prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Pracownik Funduszu sprawdzi zlecenie i jeśli nie ma błędów formalnych zarejestruje je i potwierdzi.
Jeśli zlecenie zawiera błędy formalne, nie może zostać zarejestrowane przez NFZ. Wówczas zlecenie zostanie Ci zwrócone bez potwierdzenia – należy poprosić lekarza, aby je poprawił a następnie ponownie przedstawić je w Funduszu celem potwierdzenia.
Uwaga! Datą realizacji świadczenia jest data odbioru okularów, wózka czy innego przedmiotu. Wpisz ją w zleceniu, odbierając zaopatrzenie i potwierdź własnoręcznym podpisem. Od daty odbioru zaopatrzenia jest obliczany okres użytkowania, po którym będziesz mógł otrzymać nowy przedmiot.
Refundowany przedmiot możesz kupić lub otrzymać w punktach, które podpisały umowę z Funduszem. Ich listę otrzymasz wraz z potwierdzonym zleceniem.

Ile dostanę w ramach refundacji do zakupu okularów?

Na początek należy wspomnieć, że refundacja okularów z NFZ dotyczy tylko i wyłącznie szkieł. Nie otrzymamy zwrotu kosztów za oprawki oraz dodatkowe ulepszenia soczewek korekcyjnych takie jak np. powłoka antyrefleksyjna czy większa odporność na zarysowania.
To, ile Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci nam pieniędzy regulowane jest przez rozporządzenie Ministra Zdrowia. Dla dorosłych (przy szkłach sferycznych) z wadą do +/- 6 dioptrii będzie to 17,50 zł za jedno szkło (czyli razem 35 złotych). Natomiast osoby z wadą powyżej 6 dioptrii mogą otrzymać 70 złotych (35 zł za jedno szkło).