Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Dlaczego warto uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Dzięki temu dostaniesz formalne potwierdzenie, że jesteś osobą niepełnosprawną. Na jego podstawie Możesz starać się o różne świadczenia, ulgi i uprawnienia, na przykład możesz: Czytaj dalej →

Czym jest karta parkingowa i jak ją uzyskać

Karta parkingowa jest dokumentem pozwalającym niepełnosprawnemu kierującemu pojazdem samochodowym oznaczonym nim, lub kierowcy przewożącemu osoby o obniżonej sprawności ruchowej na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych zakazu ruchu lub postoju. Wydawaniem karty parkingowej zajmują się Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Czytaj dalej →

1 listopada czeka nas podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Rząd proponuje, aby kwoty następujących świadczeń, podlegających ustawowej weryfikacji, zostały podwyższone i od 1 listopada 2018 r. wynosiły:
• zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego,
• specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł).
Zaproponowano też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wynosiła 620 zł (wzrost o 100 zł).
Rząd proponuje również, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego, podlegającego ustawowej weryfikacji, została podwyższona i od 1 listopada 2019 r. wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) – II etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.
W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego jego podwyższenie dotyczyć będzie ok. 912 tys. osób niepełnosprawnych. Zaś w przypadku świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych (specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna), podwyższenie kwot obejmie ok. 70 tys. osób. Czytaj dalej →

Od 1 czerwca wzrasta limit dorabiania dla pracujących emerytów i rencistów

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) osoby pobierające świadczenia w postaci wcześniejszej emerytury, rentę rodzinną, rentę z tytułu niezdolności do pracy, lub rentę socjalną, mogą dorobić do pobieranego świadczenia, nie zapominając jednocześnie o górnych limitach umożliwiających dorobienie, ustalanych raz na kwartał i wynoszą 70% i 130% wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Czytaj dalej →

Podróż koleją – Jak skorzystać z pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu

W Polsce usługi w zakresie przewozów pasażerskich świadczy dwanaście licencjonowanych firm, w związku z tym, konkretne połączenia mogą być obsługiwane przez różnych przewoźników. Czytaj dalej →

PFRON uruchomił usługę „SMSinfo”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 stycznia 2018 roku, ruszyła usługa pod nazwą „SMSinfo”, której inicjatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Usługa jest bezpłatna. Za pomocą wiadomości sms, PFRON będzie informował Państwa o ważnych wydarzeniach i komunikatach Funduszu. Czytaj dalej →