Od 1 czerwca wzrasta limit dorabiania dla pracujących emerytów i rencistów

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) osoby pobierające świadczenia w postaci wcześniejszej emerytury, rentę rodzinną, rentę z tytułu niezdolności do pracy, lub rentę socjalną, mogą dorobić do pobieranego świadczenia, nie zapominając jednocześnie o górnych limitach umożliwiających dorobienie, ustalanych raz na kwartał i wynoszą 70% i 130% wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Od 1 czerwca 2018 roku, nowy limit będzie wynosił:
3236,00 zł/mc – kwota równa 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – po jej przekroczeniu pobierane świadczenie zostanie zmniejszone lub całkowicie zawieszone (w przypadku renty socjalnej),
6009,70 zł/mc – kwota równa 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – po jej przekroczeniu pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.
Źródło: monitorpolski.gov.pl