Gdynia: W październiku rusza poradnia stomatologiczna dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

6 września 2019 r. została otwarta rejestracja na bezpłatne leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dla dzieci i dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności, posiadających wskazania do tego typu leczenia.
Rejestracji dokonywać można drogą telefoniczną (58) 726-08-60 lub osobiście w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia, parter budynku zabytkowego A (wejście od strony Placu Kaszubskiego).

Świadczenia ogólnostomatologiczne w znieczuleniu ogólnym przysługują:

    1. • dzieciom i młodzieży do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności,
    2. • osobom pomiędzy 16 a 18 rokiem życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym,

• osobom powyżej 18 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych.


 

Źródło: szpitalepomorskie.eu