Szkolenie: Zaburzenia widzenia a problemy szkolne. Czym jest optodysleksja?

Termin i miejsce wydarzenia:
09.10.2021 (sobota), godz. 09:00
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy – Rehabilitacja i Terapia Dzieci
ul. Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin
Koszt udziału: 300 zł.
Zarejestruj się na wydarzenie!
W cenie: materiały szkoleniowe, certyfikaty dla uczestników, poczęstunek kawowy.


 

Prowadząca:
mgr Olga Romańska – Absolwentka Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie­Skłodowskiej w Lublinie – specjalności tyflopedagogika oraz pedagogika wczesnoszkolna. Dyplomowana ortoptystka. Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach i szkołach pracując z dziećmi i młodzieżą niewidomą oraz słabowidzącą. Jako ortoptystka odbywała praktyki w prywatnych gabinetach ortoptycznych oraz na oddziale okulistycznym w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Warszawie. Pracuje w poradni okulistycznej prowadząc badania oraz ćwiczenia u dzieci i młodzieży z zaburzeniami obuocznego widzenia. W pracy zawodowej poza ćwiczeniami i leczeniem zeza oraz niedowidzenia skupia się na problemie opto­dysleksji.

Program szkolenia

– okulista, optometrysta, ortoptysta- do kogo skierować dziecko,
– podstawy anatomii narządu wzroku,
– czynniki wzrokowe a trudności w pisaniu i czytaniu,
– wybrane badania funkcji wzrokowych i ich interpretacja,
– przykłady ćwiczeń wykorzystywanych u dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu;
Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, terapeutów SI, pedagogów, psychologów.