Od 1 lipca nowe ułatwienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły poza kolejnością skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczy to świadczeń udzielanych w poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. W placówkach, które mają umowy z NFZ bez limitu dostępna będzie także rehabilitacja.

 

Poza kolejnością

 

Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością, co oznacza, że:
– placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
– w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
– świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia

 

Zgłoszenia.

Należy pamiętać, aby mieć przy sobie dokument potwierdzający przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatkowe środki

 

Narodowy Fundusz Zdrowia uzyskał akceptację Ministerstwa Zdrowia w sprawie zmian planu finansowego, które zwiększają nakłady na leczenie pacjentów. Na realizację zapisów ustawy wspierającej osoby niepełnosprawne zabezpieczono dodatkowe środki. Na bezlimitową rehabilitację osób niepełnosprawnych przeznaczono 225 milionów zł, a na zaopatrzenie w wyroby medyczne kwotę 138,5 mln zł. Umożliwi to realizację prawa do wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych i bez uwzględnienia okresów użytkowania. Pieniądze trafiły już do oddziałów wojewódzkich NFZ.

 

Informacja przez telefon

 

We wszystkich Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia odbyły się Dni Otwarte dla osób, które chcą uzyskać szczegółowe informacje o uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na miejscu można było zasięgnąć informacji od specjalistów Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkich i Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
W każdym oddziale wojewódzkim NFZ działa specjalny numer telefonu, pod którym osoby zainteresowane mogą uzyskać pełną informację na temat szczególnych uprawnień dla osób niepełnosprawnych. Numery telefonów są dostępne na stronach oddziałów wojewódzkich oraz Centrali NFZ.

Źródło: Portal gov.pl