Amnesty International: Osoby niepełnosprawne najbardziej poszkodowane w wyniku wojny w Jemenie

3 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Amnesty International opublikowała pierwszy raport na temat wpływu wojny w Jemenie na los osób niepełnosprawnych.
Raport ujawnia tragicznie funkcjonujący system wsparcia tych osób oraz obojętność społeczności międzynarodowej na ich los.
Amnesty International stwierdziła, że 4,5 miliona osób niepełnosprawnych w Jemenie nie tylko przeżyły wiele lat w obliczu konfliktu zbrojnego, ale także należą do osób najbardziej wykluczonych z powodu tego, co Organizacja Narodów Zjednoczonych nazywa największym kryzysem humanitarnym na świecie.
Raport „Życie w konflikcie z niepełnosprawnością w Jemenie” został opublikowany w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. Opisuje sześć miesięcy badań, w tym wizyty w trzech gubernatorstwach południowego Jemenu i wywiady z prawie 100 osobami – dokumentując doświadczenia 53 kobiet, mężczyzn i dzieci z szerokim spektrum niepełnosprawności.
„Wojna w Jemenie cechuje się nielegalnymi bombardowaniami, wysiedleniami i brakiem podstawowych usług, przez co wiele osób walczy o przetrwanie. Reakcja humanitarna jest zbyt długa, ale osoby niepełnosprawne – które już należą do osób najbardziej narażonych na konflikty zbrojne – nie powinny stawiać czoła jeszcze większym wyzwaniom w zakresie dostępu do niezbędnej pomocy – powiedziała Rawya Rageh, starszy doradca ds. Humanitarnych w Amnesty International.
„Darczyńcy międzynarodowi, Organizacja Narodów Zjednoczonych i organizacje humanitarne współpracujące z władzami Jemenu muszą zrobić więcej, aby pokonać bariery, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym zaspokojenie nawet najbardziej podstawowych potrzeb”.
Osoby niepełnosprawne doświadczają złożonych trudności w ucieczce przed przemocą. Wiele osób powiedziało Amnesty International, że odbywali wyczerpujące podróże przesiedleńcze bez wózków inwalidzkich, kul i innych urządzeń pomocniczych. Prawie wszyscy byli zależni od rodziny lub przyjaciół.
W obozach dla przesiedleńców Amnesty International zaobserwowała wady projektowe dotyczące osób niepełnosprawnych. Obejmuje to projektowanie latryn, a także lokalizację punktów dystrybucji pomocy – które pozbawiają osoby niepełnosprawne ich niezależności i godności, zmuszając ich do polegania na swoich rodzinach lub innych osobach.
Jemen jest stroną Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i ma przepisy mające na celu ochronę co najmniej 4,5 miliona osób niepełnosprawnych, zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia. Wiarygodnych danych jest niewiele, a biorąc pod uwagę wpływ trwającego konfliktu, niektórzy eksperci uważają, że faktyczna liczba jest wyższa.
Powtarzające się konflikty w Jemenie doprowadziły do ​​kryzysu zdrowia psychicznego, w którym znaczna część ludności – w tym wiele dzieci – poważnie doznała traumy. Przeciętny 25-letni Jemeńczyk przeżył 14 konfliktów zbrojnych w ciągu swojego życia. Jednak nie ma prawie żadnego wsparcia psychospołecznego; w całym kraju jest tylko 40 psychiatrów, większość z nich mieszka w miastach.


 

Źródło: AI / mat. pras.