PFRON zaprasza do wypełnienia krótkiej ankiety na temat technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety badawczej. Jej celem jest rozpoznanie jakiego rodzaju technologii wspomagających potrzebują osoby z dysfunkcjami oraz czy będą zainteresowane ich wypożyczaniem.
Ankietę można wypełnić do dnia 19 sierpnia 2022 r. przechodząc tutaj.
Ankieta została uruchomiona w związku z ogłoszonym w październiku 2021 r. planem uruchomienia przez Rząd Centralnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami.
Przypomnijmy: Celem programu przewidującego współpracę Narodowego Funduszu Zdrowia, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest zapewnienie dostępu osobom z niepełnosprawnością do potrzebnych im technologii, urządzeń i sprzętu  bez konieczności ponoszenia przez nie kosztów ich zakupu poprzez zbudowanie zasobu, który dzięki mechanizmowi wypożyczania, składowania, konserwowania i modernizacji będzie mógł służyć wielu kolejnym użytkownikom. Dzięki temu zostanie zapewniona nie tylko większa dostępność tak potrzebnego sprzętu, ale również poprawi się efektywność jego wykorzystania.


 

Źródło: PFRON