Konferencja podsumowująca projekt TECHNOLOGIA OPRACOWANIA TYFLOMAP ZABYTKOWYCH ZAŁOŻEŃ PARKOWYCH

Termin i miejsce wydarzenia:
23.05.2024 (czwartek)
Klub Wojskowej Akademii Technicznej (sala kinowa),
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a
01-476 Warszawa
Wstęp wolny, obowiązuje rejestracja.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Wydarzenie pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju


 

Tematem konferencji będzie przedstawienie badawczych i praktycznych wyników trzyletniego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowanego w Wojskowej Akademii Technicznej w latach 2021-2024. Celem projektu było wypracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowej technologii opracowywania niskobudżetowych tyflomap walorów kulturowych zabytkowych parków i ogrodów, zwiększających dostępność oferty turystycznej i kulturowej dla osób niewidomych i słabowidzących. Podczas konferencji wprowadzimy Państwa w świat parków i ogrodów projektowanych w różnych stylach – od renesansowych i barokowych, przez ogrody krajobrazowe, aż po orientalne ogrody japońskie. Zaprezentujemy ideę przedstawiania na tyflomapach cech różnych stylów ogrodowych oraz edukacji osób niewidomych i słabowidzących w zakresie ich poznawania. Podzielimy się metodycznymi i praktycznymi aspektami całego procesu redakcji map i doboru technik ich druku, przeprowadzonego w ścisłej współpracy z odbiorcami map, czyli osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Z uwagi na fakt, że konferencje poświęcone tyflokartografii odbywają się bardzo rzadko, część spotkania poświęcimy na wystąpienia osób z innych ośrodków zajmujących się rozwiązaniami dla osób niewidomych i słabowidzących.
Zabytkowe parki i ogrody to znaczna część polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego i jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych odwiedzanych przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Dotychczasowe poznawanie parków przez osoby niewidome i słabowidzące możliwe było głównie dzięki wyobrażeniom kreowanym poprzez opowieść przewodnika. Poznawanie takie nie jest jednak kompletne, gdyż pozbawione jest cech właściwych przestrzeni: świadomości lokalizacji oraz relacji przestrzennych pomiędzy jej elementami. Te możliwości dają mapy, jednak tylko w nielicznych parkach można takowe spotkać, a jeśli już są to mapy służące głównie nawigacji i przemieszczaniu się po parku, nie zaś poznawaniu sztuki ogrodowej.