Santander Bank Polska dla Osób z niepełnosprawnościami

3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Santander Bank Polska od wielu lat dba o inkluzywność oraz łatwy dostęp do usług finansowych dla wszystkich grup klientów. Dlatego zapewnia pracownikom odpowiednie kompetencje, stale ich szkoli i uzupełnia niezbędną w tym zakresie wiedzę.
Santander Bank Polska dba o tworzenie uniwersalnych usług i rozwiązań, aby wszyscy klienci mieli do nich równie łatwy dostęp. Jednym z ważnych celów jest także tworzenie inkluzywnego środowiska pracy.
Klienci banku mogą korzystać  m.in. z obsługi w Polskim Języku Migowym w każdym oddziale i kanałach online oraz z bankomatów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które stanowią już prawie 90% wszystkich bankomatów Santander Bank Polska. Ponadto bank ma sieć oddziałów bez barier architektonicznych, w tym oddziały z pętlami indukcyjnymi, które są dużym wsparciem obsługi osób niedosłyszących
– Zależy nam, żeby nikt z naszych klientów ani pracowników nie czuł się pominięty. Chcemy, by nasi klienci doświadczali równego i pełnego dostępu do produktów i usług banku. Ważne jest dla nas tworzenie miejsca pracy, w którym różnosprawność nie jest wyzwaniem, a wykorzystaną szansą do wzajemnego uczenia się i rozwoju organizacji – mówi Maria Wlaźlak, dyrektor Biura Etyki i Relacji w Santander Bank Polska.
Bank od kilku lat realizuje szkolenia z obsługi klientów, które przybliżają potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy mogą także korzystać z wielu materiałów wspierający obsługę i komunikację z klientami. Przygotowano poradniki, infografiki, a także webinary o potrzebach i wyzwaniach, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami czy o podstawach języka migowego. W ramach programu adaptacyjnego prowadzony jest również blok poświęcony obsłudze osób z różnymi potrzebami.
Santander Bank Polska jest również sygnatariuszem Karty Różnorodności i jako pracodawca zobowiązuje się do realizacji zapisów karty w swoim codziennym działaniu. Projekt Różnosprawni przygotowuje bank do zwiększania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
Działania wspierające inkluzywną obsługę prowadzone są pod hasłem „Obsługa Bez Barier”.
Więcej o tym programie można dowiedzieć się ze strony:  www.santander.pl/obb


 

Źródło: inf. pras.