Media: Płaca minimalna od stycznia 2024 roku może wynieść nawet 4200 zł. brutto

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa Radzie Ministrów propozycję płacy minimalnej. Rada ustosunkowuje się do niej. Jeśli propozycja zostaje przyjęta, konsultuje ją Rada Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. RDS do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.
Każda podwyżka płacy minimalnej realnie przekłada się na poprawę sytuacji najsłabiej zarabiających pracowników. W ślad za minimalną rosną płace. Od 2007 roku płaca minimalna wzrosła z 936 zł w 2007 r. do 3600 zł. brutto od lipca 2023, ponieważ w tym roku poza styczniową [podwyżką do 3490 zł. czeka nas jeszcze jedna podwyżka lipcowa do wspomnianej kwoty 3600 zł.
Jak podaje portal Businessinsider.com.pl powołując się na Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomistę Federacji Przedsiębiorców Polskich:

„Wszystko wskazuje, że od stycznia 2024 r. najniższa pensja będzie musiała wynosić co najmniej 4 254,40 zł, czyli o 654,40 zł więcej niż w drugim półroczu 2023 r. To skutek wysokiej inflacji. W przyszłym roku też trzeba się spodziewać waloryzacji dwa razy w roku.”

Jak czytamy na Businessinsider.com.pl, rekordowy wzrost to skutek ustawowego mechanizmu ustalania płacy minimalnej, który z opóźnieniem uwzględnia niedoszacowaną inflację.
Jak twierdzi Łukasz Kozłowski z FPP cytowany przez Businessinsider.com.pl, niewykluczone, że w 2024 roku podwyżka płacy minimalnej może nastąpić dwa razy – tak samo jak w tym roku – w związku z czym możemy się spodziewać jeszcze wyższego wzrostu minimalnego wynagrodzenia, aż o 720,40 zł. do 4320,40 zł.


 

Źródło: Businessinsider.com