Polregio stawia na podróże bez barier

Platforma „Podróż bez barier” zaprojektowana przez POLREGIO w jednym miejscu zbiera wszystkie przydatne informacje ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami i osobom
o ograniczonej mobilności planowanie podróży pociągiem i zamawianie asysty. Wszystkie informacje pogrupowane są tematycznie i w sposób bardzo przejrzysty, co znacznie ułatwia znalezienie i dotarcie do wyszukiwanych informacji. Innowacyjność rozwiązania POLREGIO polega na automatyzacji procesu wyszukiwania dogodnych połączeń i zamawiania asysty na wybrane połączenie. Pasażer nie musi szukać interesującego go połączenia na jednej platformie, a zamawiać asystę na innej, tak jak ma to miejsce u innych przewoźników.
W POLREGIO zrobi to w jednym miejscu, w jednym kroku.

Cały proces dokonywany jest na stronie głównej polregio.pl, bez konieczności rejestracji. Po wyborze trasy i zaznaczeniu wybranych punktów przesiadkowych, pasażer otrzymuje wgląd do szczegółowych informacji o gwarantowanych udogodnieniach, z podziałem na poszczególne stacje planowanej podróży. Dodatkowo, jeśli osoba z ograniczoną mobilnością ma zagwarantowaną pomoc we własnym zakresie na określonym odcinku podróży, może zgłosić potrzebę asysty np. tylko na wybranych stacjach. Nowa platforma scala dane, które do tej pory były rozproszone w różnych źródłach. Pasażer znajdzie na portalu najważniejsze informacje dotyczące tego, w jaki sposób może skutecznie zgłosić swój przejazd i zamówić niezbędną asystę podczas podróży. Na portalu można znaleźć również m. in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące planowania i odbywania podróży pociągiem przez osoby o ograniczonej mobilności.

– Nowością na platformie jest e-formularz, który umożliwia pasażerowi samodzielne zgłoszenie przejazdu i zamówienie asysty on-line, w tym również na dowolnym urządzeniu mobilnym. Połączenie e-formularza z rozkładem jazdy pociągów umożliwia pasażerowi wyszukanie najdogodniejszego połączenia obsługiwanego przez POLREGIO i zamówienie asysty w jednym kroku, co stanowi rozwiązanie unikatowe nie tylko w skali kraju. Obecnie automatyzacja dotyczy przejazdów pociągami POLREGIO.  Rozwiązanie to, po pozytywnym przejściu testów z pierwszymi użytkownikami, umożliwia rozszerzenie o innych przewoźników kolejowych w kraju, do czego bardzo zachęcam – powiedziała Anna Lenarczyk, Członek Zarządu Przewozów Regionalnych, właściciela marki POLREGIO.

 

Niezależnym konsultantem przy tworzeniu platformy została dr inż. arch. Paulina Tota
z Fundacji Polska Bez Barier, która współpracuje na co dzień z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dostosowania miejskich przestrzeni publicznych do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnością.

 

– Przy okazji współpracy z POLREGIO miałam okazję przyjrzeć się dogłębnie systemowi zgłaszania potrzeby asysty podczas podróży koleją. Zwróciliśmy uwagę, że główny problem może stanowić swobodny dostęp do kompletu informacji wynikający z warunków systemowych, o pociągu, dworcu oraz peronie. Dzisiaj dzięki platformie POLREGIO podróżny ma te wszystkie informacje w jednym miejscu, gdzie może nie tylko zgłosić przejazd, nawet ten z przesiadkami, w ramach jednego, przejrzystego procesu. Wierzę, że to narzędzie okaże się dla osób z ograniczoną mobilnością znaczącym udogodnieniem. Kibicuję dalszym zmianom oraz rozwojowi platformy – powiedziała dr inż. arch. Paulina Tota.

 

Usługa asysty dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej mobilności podczas przemieszczania się po terenie dworca kolejowego, peronów, przejść podziemnych, kładek
i innych ciągów komunikacyjnych, jest zapewniona przez obsługę dworca. Asystę związaną
z wejściem oraz wyjściem do i z pociągu realizuje drużyna konduktorska danego przewoźnika. Z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, operator połączenia zobowiązany jest do zapewnienia asysty osobie z ograniczoną mobilnością w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, stąd rekomenduje się zgłaszanie takiego zapotrzebowania na minimum 2 pełne dni wcześniej.

 


 

 

Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1900 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta ponad 81 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 26%. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział).

 


 

Źródło: inf. pras.