Zmarł wybitny niewidomy profesor Jerzy Płonka

17 września we Wrocławiu w wieku dziewięćdziesięciu lat zmarł wybitny matematyk profesor Jerzy Płonka.
Urodził się 7 czerwca 1930 r. w Kończycach Małych. W wieku 8 lat zachorował na ciężką grypę, w wyniku której stan jego zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu, a ostatecznie doprowadził do utraty wzroku.
Przez 15 lat pracował jako nauczyciel w szkole dla dzieci niewidomych we Wrocławiu, ucząc matematyki, śpiewu i prowadząc chór. W roku 1953 ukończył wydział wokalny w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu. W roku 1956 rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1961 r. obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem profesora Edwarda Marczewskiego, ówczesnego rektora. Profesor Marczewski był też promotorem pracy doktorskiej, obronionej w 1964 r. Tematem pracy było wprowadzone przez Marczewskiego pojęcie niezależności algebraicznej. Płonka zdefiniował i opisał tak zwane algebry diagonalne, które znalazły liczne zastosowania w pracach algebraików. Również w 1964 roku rozpoczął pracę w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, gdzie w roku 1967 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W pracy habilitacyjnej przedstawił konstrukcję algebr nazywaną później sumą Płonki.
W latach 1981-2007 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego Instytutu Matematycznego PAN. W latach 1973-1994 pracował też w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, później Uniwersytecie w Opolu. Jest autorem 127 prac z zakresu algebry ogólnej i teorii grafów, wydanych m.in. w Fundamenta Mathematicae, Colloquium Mathematicum, Algebra Universalis, Pacific Journal of Mathematics, Mathematica Japonica. Był promotorem w 10 przewodach doktorskich. Czytaj dalej →

Praca bez barier: Amazon zatrudnia w Polsce pracowników z wadami słuchu

27 września to Międzynarodowy Dzień Głuchych. W tym roku Amazon w Polsce będzie obchodził to święto wspólnie ze swoimi pracownikami. We wrześniu pierwsi głusi pracownicy rozpoczęli pracę w Amazon w Sadach pod Poznaniem. Rekrutacja trwa, zaplanowano na początek 40 wakatów. – We współpracy z Fundacją Widzialni Amazon uruchomi w ramach swojego flagowego programu edukacyjnego STEM Kindloteka specjalne zajęcia internetowe skierowane do dzieci, które mają wady słuchu.
Szacuje się, że osoby z wadami słuchu stanowią 5,3% światowej populacji[i]. W Polsce mieszka około 100 tysięcy osób niesłyszących, prawie milion osób ma poważną wadę słuchu, a problem niedosłyszenia dotyka 6 milionów Polaków. W Poznaniu liczbę osób głuchych w wieku od 3 do 70 lat szacuje się na około 2 tysiące, a grupa osób niedosłyszących również jest liczna. Amazon uruchomił pilotażowy program rekrutacji pracowników z wadami słuchu w Poznaniu. Firma planuje zatrudnić 40 osób w 2020 roku i uruchomić projekt także w innych lokalizacjach w 2021 roku.
„Amazon to miejsce pracy dla każdego. Różnorodność i integracja są dla nas bardzo ważne.  Cieszę się, że mogę powitać nowe koleżanki i kolegów w zespole i jestem dumny, że Poznań stanie się pierwszym centrum logistycznym Amazon w Polsce, które zatrudnia osoby głuche. Naszym celem jest stworzenie prawdziwie zintegrowanego i przyjaznego środowiska pracy, aby wspierać aktywizację zawodową tych osób” – powiedział Artur Kruczyk, dyrektor centrum logistycznego Amazon w Poznaniu. „Jestem przekonany, że nowe osoby wniosą ogromną wartość do Amazon i przyczynią się do naszego wspólnego sukcesu.”
W ramach kompleksowego procesu wdrożenia nowych pracowników Amazon wprowadził szereg środków, które ułatwią pracę osobom z wadami słuchu i ich dobrze słyszącym kolegom i koleżankom. Menadżerom i pracownikom zaangażowanym w ten proces zapewniono pełne szkolenie, aby zniwelować bariery kulturowe i komunikacyjne. W tym celu opanowali m.in. podstawowe zwroty w języku migowym, zaś przy pomocy komunikacji wizualnej przedstawiono również podstawowe zasady savoir-vivre. Menadżerowie są wspierani w codziennej komunikacji przez tłumaczy w miejscu pracy oraz drogą online. Współpracowników osób z wadami słuchu w pełni wspierają tłumacze, a materiały szkoleniowe zostały przetłumaczone na polski język migowy. W ramach wprowadzonych środków bezpieczeństwa osoby głuche zostały wyposażone w telefony, które automatycznie łączą się z systemem ewakuacyjnym, ostrzegając silnym światłem i wibracjami w przypadku ewakuacji.
Amazon w Polsce skupia się na programach edukacyjnych STEM, dążąc do usuwania barier w dostępie do treści edukacyjnych, zarówno online, jak i w formie stacjonarnej. W związku z  pandemią uruchomiono zajęcia online dla wszystkich dzieci. Wiele dzieci z niepełnosprawnościami w Polsce nie ma dostępu do wysokiej jakości edukacji – z tego względu Amazon uruchomi w ramach STEM Kindloteka specjalne zajęcia internetowe skierowane do głuchych uczniów. Seminaria internetowe zostały opracowane we współpracy z Fundacją Widzialni, organizacją pozarządową zajmującą się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Zajęcia są bezpłatne i zostaną przetłumaczone symultanicznie na język migowy. Co ważne, będą odbywać się raz w miesiącu przez cały bieżący rok szkolny w ramach trwającego kursu STEM Kindloteka i będzie można z nich skorzystać na stronie www.cyfrowydialog.pl.
„Czujemy się wyróżnieni, mogąc wziąć udział w tak wspaniałym projekcie. Dzisiaj oczy całego świata są zwrócone w kierunku firm takich jak Amazon, które wyznaczają trendy i tworzą najwyższą jakość kultury korporacyjnej. W czasie pandemii wiele osób ma ograniczony dostęp do pełnej edukacji, a szczególnie dzieci z niepełnosprawnościami. STEM Kindloteka to świetny przykład włączenia cyfrowego dzieci z wadami słuchu” – powiedział Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni. Czytaj dalej →

Kujawsko-pomorskie: 84 zakażenia koronawirusem w DPS-ie w Wilkowiczkach

84 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdziły testy w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach – poinformował w piątek rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól. Zakażonych jest 76 pensjonariuszy – mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
„162 zakażenia zaraportowane dzisiaj przez MZ to niestety rekord od początku epidemii w naszym regionie” – powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.
W piątek zanotowano 20 kolejnych zakażeń w Toruniu, 20 w powiecie włocławskim, 17 w powiecie aleksandrowskim, 14 w powiecie toruńskim i 13 w Bydgoszczy.
W środę informowaliśmy o 11 zakażeniach koronawirusem SARS-CoV-2, które potwierdziły testy w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach.
„Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w DPS-ie w Wilkowiczkach w powiecie włocławskim. Specjalny sztab kryzysowy działa, żeby sytuację opanować. W tej chwili w tym DPS-ie znajduje się 150 osób – razem z personelem. W tym miejscu na co dzień mieszkają mężczyźni z upośledzeniem umysłowym” – mówił wojewoda.
Wojewoda poinformował o skierowaniu żołnierzy WOT do pomocy przy opiece nad tymi osobami. Testy w ostatnich dniach w tej placówce potwierdziły zakażenie 76 pensjonariuszy i 8 osób z personelu. Dwa wyniki są niejednoznaczne. 11 osób jest w trakcie diagnostyki. Czytaj dalej →

MRPiPS: Bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej to priorytet

Na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa przeznaczono już ponad pół miliarda złotych unijnych środków w ramach priorytetów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), za które odpowiada Ministerstwo Rodziny.
Z tej puli ok. 327 mln zł przeznaczono  na wsparcie mieszkańców i kadry domów pomocy społecznej w projektach wybranych w trybie nadzwyczajnym. 175 mln zł to środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników placówek. To także ok. 51 mln zł na zwiększenie wartości czterech projektów wspierających DPS realizowanych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Toruniu, Rzeszowie, Katowicach i Krakowie.
Od początku trwania pandemii wyposażono placówki w tysiące litrów płynów do dezynfekcji, miliony maseczek, rękawiczek, tysiące przyłbic i kombinezonów ochronnych. Oprócz środków unijnych, od wybuchu pandemii z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie w prowadzeniu domów pomocy społecznej do samorządów trafiło już 50 mln zł. Na początku pandemii było to 20 mln zł, a następnie kolejne 30 mln zł. Sytuacja w domach pomocy społecznej jest tematem szczególnie ważnym dla resortu rodziny. Czytaj dalej →

Przeglądarka 78/25.09.2020

Nie widzę przeszkód!

Niewidoma od 12 lat Magdalena Orłoś (36 l.), pedagog z Wrocławia, pokazuje, że niepełnosprawni mogą czerpać z życia pełnymi garściami. Chodzi po górach, spotyka się z przyjaciółmi i przeżywa dni z optymizmem. – Przynajmniej nie wydaję na ciuchy! – śmieje się wrocławianka. Niedawno zaczęła prowadzić lekcje gotowania, które można oglądać w sieci!
Pani Magda dzielnie radzi sobie z garnkiem i patelnią, a podczas programów sypie jak z rękawa żartami i dowcipnymi komentarzami. – Pomysł narodził się, kiedy pandemia zamknęła nas wszystkich w domach. Pomyślałam o wszystkich ludziach, którzy pracują w korporacjach i jedzą w pracy czy na mieście. Znajomi prosili, żebym poratowała jakimś prostym przepisem, więc chciałam pokazać, że gotowanie jest dla każdego – wspomina kucharka. Szybko zdobyła dużą popularność.
Czytaj całość na fakt.pl Czytaj dalej →

„Międzysektorowa koordynacja działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030” konferencja z udziałem Pawła Wdówika

Dostępność architektoniczna placówek edukacyjnych i działania na rzecz zapobiegania lub ograniczania skutków niepełnosprawności na najwcześniejszych etapach – to jedne z tematów poruszonych podczas czwartkowej wideokonferencji przez Pawła Wdówika, wiceministra rodziny i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Międzynarodowej konferencji towarzyszy hasło „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny”.
Międzynarodowa konferencja online „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny (WWR)” odbywa się w dniach 24 i 25 września 2020 r.
Jej organizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wśród prelegentów znajdują się przedstawiciele Komisji Europejskiej, poszczególnych ministerstw, pracownicy naukowi uczelni, praktycy realizujący zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz przedstawiciele samorządów.
Wśród tematów przewodnich konferencji znalazły się m.in. prezentacja polityki i praktyki w zakresie wczesnej edukacji i wsparcia dziecka i rodziny oraz propozycje nowych rozwiązań pozwalających na budowanie zintegrowanego systemu wsparcia.
„Międzysektorowa koordynacja działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030”
To część konferencji, w której uczestniczył Paweł Wdówik, wiceminister i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
– Sprawa polityki prorodzinnej jest priorytetem dla obecnego rządu. Nakłady wydatków z budżetu  państwa na politykę rodzinną wyniosą w tym roku aż 4 proc PKB. – przypomniał Paweł Wdówik.
Jak zaznaczył wiceminister, ważne jest zapewnianie dostępności architektonicznej obiektów edukacyjnych. Jest to kluczowy element decydujący czy dziecko z niepełnosprawnością będzie pełnym uczestnikiem procesu edukacyjnego. Dodał także, że wczesna interwencja to działanie, które zakłada zdefiniowanie, rozwój oraz upowszechnienie tego typu wsparcia, rozumianego jako szereg specjalistycznych oddziaływań diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
– Dzięki działaniom na najwcześniejszych etapach jesteśmy w stanie zapobiegać niepełnosprawności lub ograniczać jej skutki – podkreślił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Czytaj dalej →

Niewidomy pies ma własnego psa przewodnika! Szczeniak o imieniu Oko pomaga schorowanemu golden retrieverowi Tao odnaleźć drogę na spacerach

Ta wzruszająca historia jest jak najbardziej autentyczna! Urocze szczenię z Somerset podjęło się roli „psa przewodnika” dla swojego niewidomego kumpla golden retriever’a.
Chory golden retriever, Tao, lat 11, w zeszłym roku niestety stracił wzrok z powodu jaskry, co skłoniło jego właścicielkę do znalezienia mu futrzanego przyjaciela.
Oko poznał Tao, gdy miał zaledwie osiem tygodni i utworzyli „najwspanialszą psią parę kompanów”.
Na video, które ukazało się w internecie widać nierozłączny duet z Shepton Mallet w Somerset, spacerujący razem. Ci dwaj przyjaciele lubią również zabawę w przeciąganie liny.
Jak powiedziała właścicielka Retriever’a, Melanie Jackson Czytaj dalej →

Warszawa: Przyjdź w niedzielę na ogólnopolski Turniej Blind Tenisa

#PoPierwszeJestemSportowcem – pod takim hasłem zostanie rozegrany Ogólnopolski Turniej Blind Tenisa RAKIETY ATNiS, podczas którego niewidomi i słabowidzący pasjonaci tenisa ziemnego sprawdzą swoje możliwości. Impreza, której organizatorem jest Fundacja Widzimy Inaczej, odbędzie się w niedzielę, 27 września o g. 15.30 na kortach Warszawskiego Klubu Tenisowego MERA przy al. Bohaterów Września 12.
– Tenis ziemny dla niewidomych? Naprawdę? Muszę to zobaczyć! – tak często reagują osoby, które słyszą o działaniach Fundacji.
Tymczasem w krajach takich jak: Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, a nawet Australia czy Singapur, ten sport uprawia się już od dawna. Dyscyplinę do Polski wprowadziła Agata Barycka ze Stowarzyszenia Blind Tenis Polska, która rozpoczęła trenowanie kilku zawodników w Warszawie. Z czasem pojawiło się więcej chętnych, więc Fundacja Widzimy Inaczej powołała Akademię Tenisa Niewidomych i Słabowidzących, której zamierzeniem jest rozpowszechnienie tego sportu na całą Polskę. Dziś blind tenis uprawiany jest już nie tylko w stolicy, a zainteresowanie nim stale rośnie. Turniej z pewnością przyciągnie kolejne osoby chcące spróbować nowej aktywności. Czytaj dalej →

Santander Bank Polska dba o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Od 21 do 27 września trwa Międzynarodowy Tydzień Głuchych, który ma na celu pokazanie wyzwań, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami słuchu. W Polsce problemy ze słuchem ma ponad 6 mln osób – to właśnie między innymi na potrzeby tej grupy Santander Bank Polska odpowiada poprzez swój program „Obsługa bez barier”.
Bank systematycznie wprowadza rozwiązania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, aby mogły one korzystać z bankowania we wszystkich kanałach dostępu – w oddziałach, online czy telefonicznie.
– Wśród dostępnych rozwiązań osoby z różnymi potrzebami znajdą m.in. oddziały bez barier architektonicznych, „mówiące” bankomaty, mogą również skorzystać z obsługi w kanale wideo w polskim języku migowym – mówi Marta Walaszczyk-Szymańska z Santander Bank Polska. – Dbamy o naszą dostępność, jednocześnie ucząc się jej każdego dnia, bo bardzo ważne jest, aby nasi klienci korzystając z usług bankowych nie doświadczali barier.
Santander Bank Polska od 2014 roku oferuje osobom niesłyszącym połączenie z Doradcą online w Polskim Języku Migowym. Można z niego w łatwy sposób skorzystać w każdym oddziale, a także w kanałach online za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej w opcji „Kontakt” oraz strony internetowej Banku w zakładce „Pomoc i kontakt”. Doradcy udzielają informacji na temat produktów klienta oraz wskazówek jak bezpiecznie korzystać z usług bankowości elektronicznej, a jeśli jest taka potrzeba, mogą zastrzec kartę płatniczą. Ponadto, podczas rozmowy z doradcą możliwe jest zapoznanie się z ofertą produktową, zbadanie zdolności kredytowej oraz złożenie wniosku.
Sztandarowym projektem Santander Bank Polska jest sieć Oddziałów bez barier. Ich pełna lista znajduje się na stronie: https://bank.santander.pl/ms/obb/oddzialy.html. W oddziałach na klientów czekają odpowiednio przeszkoleni i przygotowani doradcy oraz stanowiska z „Pierwszeństwem obsługi”. Są one także wyposażone w ramki ułatwiające podpis osobom niewidomym.
Co ważne, wśród 162 oddziałów bez barier znajdują się placówki z przenośnymi pętlami indukcyjnymi. Jest to specjalny typ systemu dźwiękowego dla osób z aparatami słuchowymi. Dzięki tym urządzeniom komfort rozmowy osób słabosłyszących, które korzystają z aparatów słuchowych, jest większy.
Udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, nie tylko niesłyszących, jest także sieć „mówiących” bankomatów, które dodatkowo wyposażone są w opcję wysokiego kontrastu lub możliwość wygaszenia ekranu, by zapewnić bezpieczeństwo i komfort dokonywanych operacji klientom z niepełnosprawnościami wzroku.
Ponadto Serwis Santander internet i Santander mobile są systematycznie audytowane pod kątem dostępności dla klientów z niepełnosprawnościami.
Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami bank, zgodnie z wymogami Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r., wprowadził również możliwość wnioskowania o tzw. dostępne dokumenty przewidziane w ustawie (m.in. niespersonalizowane wzorce umowne, regulaminy) – zdalnie lub w oddziałach.
By być jeszcze bardziej dostępnym dla klientów z różnymi potrzebami, bank przygotował filmy reklamowe, które są dostosowane do potrzeb osób niesłyszących i migających oraz osób niewidomych. Można je obejrzeć na bankowym kanale YouTube oraz stronie Programu Obsługa bez barier: www.santander.pl/obb w zakładce Dostępna komunikacja.
Bank realizuje również projekt Różnosprawni. Celem projektu jest wzmacnianie świadomości na temat potrzeb i praw osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy, przełamywanie ewentualnych barier związanych z zatrudnieniem i zwiększenie różnosprawnych zespołów.
Santander Bank Polska swoją strategię realizuje w zgodzie z dokumentem Principles for Responsible Banking (PRB). Ten zbiór zasad odpowiedzialnej bankowości powstał we współpracy globalnych instytucji finansowych i ONZ. Tym samym Grupa Santander zobowiązała się do rozwoju w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, do których należy m.in. cel 10, czyli Mniej nierówności. Działania Banku z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są regularnie doceniane
w prestiżowych konkursach, m.in. Złoty Listek CSR Polityki czy Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Czytaj dalej →