Prawa pacjentów ze szczególnymi potrzebami: apel Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta apeluje do kierowników podmiotów wykonujących działalność medyczną o realizację prawa pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
„Proszę zwrócić szczególną uwagę na empatyczne podejście do chorych, co z pewnością ułatwi rozpoznanie ich potrzeb. Jednocześnie proszę o aktualizację wewnętrznych procedur, tak aby były zgodne z wprowadzonymi zmianami w przepisach” – zaznacza Bartłomiej Chmielowiec.
6 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja przepisów prawa w zakresie przekazywania pacjentowi informacji. Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że zgodnie z nowymi przepisami prawa informacje m.in. o stanie zdrowia, leczeniu oraz o prawach pacjenta mają być przekazywane pacjentowi w zrozumiały dla niego sposób. Należy w tym celu wykorzystać środki wspierające komunikowanie się.
Bartłomiej Chmielowiec wyszczególnia, że komunikację pacjentów ze szczególnymi potrzebami ułatwi m.in.: Czytaj dalej →

Ełk: „Koperty Życia” ratują także ełczan

Miasto Ełk przystąpiło do ogólnopolskiej akcji społecznej pn. „Koperta Życia”. Polega ona na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o swoim stanie zdrowia. Inicjatywa skierowana jest szczególnie do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Koperty są bardzo przydatnym źródłem informacji dla ratowników medycznych podczas interwencji u osoby chorej.
Akcja społeczna „Koperta Życia” jest prowadzona w całej Polsce. „Koperta Życia” to plastikowa koperta, zawierająca formularz, w którym są umieszczone najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, dane osobowe (w tym nr PESEL). Koperta m.in. z takimi informacjami powinna być przechowywana w mieszkaniu w miejscu, które jest łatwo dostępne i widoczne, np. w lodówce.
„Koperta życia” przydatna jest lekarzom i ratownikom pogotowia wezwanym na interwencję w domu chorego. Stanowi istotną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie. Dlatego okrągła naklejka z napisem „Tu jest Koperta Życia” powinna być przymocowana w widocznym miejscu w mieszkaniu lub na drzwiach wejściowych.
Natomiast naklejka w kształcie koperty z napisem „Koperta Życia” powinna być umieszczona w miejscu, w którym koperta jest przechowywana, np. na lodówce.
Cały pakiet składający się na „Kopertę życia” można odebrać w: Czytaj dalej →

Wilno: Pierwsze Damy Polski i Litwy z wizytą w bibliotece dla niewidomych

Dobiega końca wizyta Polskiej Pary Prezydenckiej na Litwie. W trakcie jej ostatniego dnia, Pierwsze Damy Polski i Litwy złożyły wizytę w bibliotece dla osób niewidomych w Wilnie. Placówka od 1992 roku podlega pod Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej i działa jako sieć informacyjna obejmująca cały kraj.
Pierwsze Damy zwiedziły placówkę, której zbiory liczą ponad 34 000 publikacji, z czego ponad 7 500 to książki audio i w alfabecie Braille’a. Szczególne miejsce w zasobach biblioteki w specjalnych formatach zajmują publikacje z ilustracjami dotykowymi dla niewidomych dzieci. Biblioteka publikuje i udostępnia literaturę rozrywkową, poznawczą i edukacyjną w specjalnych formatach, pomagając osobom z zaburzeniami widzenia w uzyskaniu niezbędnych informacji do pracy, nauki, rozwijania hobby i czerpania przyjemności z czytania.
Agata Kornhauser-Duda wyraziła uznanie dla działań placówki, która, aby zapewnić swoim czytelnikom możliwość otrzymywania publikacji cyfrowych i korzystania z usług bibliotecznych w domu, udostępnia również swoje zasoby za pośrednictwem wirtualnej biblioteki dla niewidomych, a osobom, które nie mogą odwiedzić biblioteki z powodu problemów zdrowotnych i nie mają możliwości korzystania z wirtualnych zbiorów publikacje dostarczane są do domu. Dyrektor placówki opowiedziała m.in. o programie Marrakesh Treaty umożliwiającym też transgraniczną wymianę kopii utworów opublikowanych w przystępnym formacie i o współpracy z polskimi placówkami.
Małżonka Prezydenta RP mówiła o realizowanym w naszym kraju programie Dostępność Plus na lata 2018–2025, którego celem jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życia dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji. Służyć temu będzie poprawa dostępności przestrzeni publicznej, w tym architektury, transportu, cyfryzacji, edukacji, służby zdrowia, kultury, produktów i usług na szeroką skalę. W ramach programu funkcjonuje koordynowany przez MKDNiS projekt „Kultura bez barier” mający na celu zapewnienia osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności możliwości czynnego udziału w życiu kulturalnym i poznawania dóbr kultury na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach tego działania zaplanowano modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury (między innymi: bibliotek) na podstawie standardów dostępności.
Małżonki Prezydentów rozmawiały o potrzebach i oczekiwaniach osób z dysfunkcją wzroku, jak również o możliwościach wykorzystaniu dźwiękowych nagrań książek przez osoby niepełnosprawne fizycznie czy starsze. Zapoznały się też z projektami wileńskiej biblioteki skierowanymi do najmłodszych. „Story Box” to krótkie interaktywne spektakle stworzone na podstawie narracji słynnego litewskiego autora i ilustratora literatury dziecięcej Kięstutisa Kasparavičiusa. Podczas przedstawień uczestnicy nie tylko słuchają narracji, ale mają również możliwość dotknięcia obiektów, które zostały stworzone specjalnie na potrzeby tych spektakli.
Pierwsza Dama RP mówiła też o barierach w dostępie do książek i innych materiałów drukowanych, które napotykają osoby niewidome, słabowidzące i osoby z innymi niepełnosprawnościami. Rozmawiano o czytelniczych akcjach, w tym o organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP Narodowym Czytaniu i specjalnym wydaniu nowel w alfabecie Braille’a. Czytaj dalej →

Będzie trzecia dawka szczepionki dla wszystkich dorosłych Polaków

Za nami kolejne spotkanie z ekspertami Rady Medycznej. Wspólnie z szefem Ministerstwa Zdrowia Adamem Niedzielskim postanowiliśmy, że szczepienia będą mogły się rozpocząć w ciągu kilku tygodni – napisał premier Mateusz Morawiecki w środę na Facebooku.
„Za nami kolejne spotkanie z ekspertami Rady Medycznej. Podczas dzisiejszego posiedzenia podziękowałem moim doradcom za ich rekomendację rozszerzenia grupy objętej szczepieniami dawką przypominającą” – napisał premier.
Jak dodał, „wspólnie z szefem Ministerstwa Zdrowia Adamem Niedzielskim postanowiliśmy, że szczepienia będą mogły się rozpocząć w ciągu kilku tygodni”. „Kolejne dawki będą mogły przyjąć osoby powyżej 18 roku życia, u których od zakończenia podstawowego schematu szczepień upłynęło co najmniej 6 miesięcy” – napisał premier.
„Rada dyskutowała o wzbierającej czwartej fali COVID-19, konieczności przyspieszenia procesu szczepień i obowiązkowych szczepieniach dla personelu medycznego. Omawiano także pomysły nowych zasad zabezpieczenia oddziałów szpitalnych przed transmisją wirusa i planowane inwestycje w polską sieć szpitali zakaźnych” – poinformował.
„Przypominam wszystkim o potrzebie przestrzegania obowiązujących obostrzeń – szczególnie na terenach o podwyższonym ryzyku, i oczywiście zachęcam do szczepienia się!” – napisał Morawiecki. Czytaj dalej →

Warmińsko-Mazurskie: Małe zainteresowanie samorządów środkami na wsparcie osób niepełnosprawnych dotkniętych skutkami pandemii

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje od samorządów wnioski na pomoc niepełnosprawnym dotkniętym skutkami pandemii COVID-19. Można pomóc i placówkom dla takich osób, i pojedynczym niepełnosprawnym.
Dofinansowanie wynosi do 100 tys. złotych, nie jest wymagany wkład własny ze strony samorządu. Mimo to w województwie warmińsko-mazurskim wnioski o dofinansowanie złożyło tylko 10 samorządów.
Każdy samorząd, każda gmina może po te środki sięgnąć. Chciałbym zachęcić samorządy do sięgania po te środki, bo to cieszy się zbyt małym zainteresowaniem, a można w ten sposób jeszcze wiele dobrego zrobić – zaapelował Artur Chojecki.
Pieniądze można przeznaczyć na: zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, odpowiedniego ubioru, na transport – czy to do szpitali, czy do zakładów aktywności zawodowej, czy na warsztaty terapii zajęciowej – można je wykorzystać na zakup paczek żywnościowych, czy na pomoc psychologiczną – powiedział Mateusz Szkaradziński. Czytaj dalej →

Szukasz pracy lub pracownika? Skorzystaj z aplikacji ePraca

Od 6 października 2021 r. zarówno szukający pracy, jak i pracodawcy mogą używać nowej aplikacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ePraca. Narzędzie umożliwia korzystanie ze wszystkich informacji na temat ofert pracy oraz wydarzeń publikowanych w Centralnej Bazie Ofert Pracy przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Jakie funkcje znajdą szukający pracy i pracodawcy w aplikacji ePraca? Odpowiadamy.
Aplikacja ePraca, którą niedawno udostępniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jest bezpłatna. Od 6 października 2021 r. mogą z niej korzystać osoby, które korzystają z urządzeń w systemie operacyjnym Android i pobiorą ją ze sklepu Google Play. W kolejnym etapie aplikacja zostanie udostępniona również na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS w sklepie AppStore. Czytaj dalej →

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na niedostępność wind dla osób niewidomych

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Skargi wpływające do RPO świadczą o niedostosowaniu wind do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, od 6 września 2021 r. mogą oni wnioskować o  dostępność architektoniczną placówek publicznych. Nie dotyczy to  jednak podmiotów prywatnych, w tym wspólnot mieszkaniowych.
W szczególnie trudnej sytuacji są osoby niewidome, które w związku z brakiem odpowiednich wymogów technicznych muszą korzystać z niedostępnych dla nich dotykowych urządzeń sterowniczych  w windach. Przepisy nie są wystarczająco precyzyjne, czego efektem jest dopuszczanie na rynek nowych produktów, niedostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, w tym niewidomych i niedowidzących.
Zgodnie z art. 4 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zadaniem państwa jest podjęcie wszelkich odpowiednich środków, w tym ustawodawczych, w celu zmiany lub uchylenia obowiązujących ustaw, przepisów wykonawczych, zwyczajów i praktyk, które dyskryminują osoby niepełnosprawne.  Celem ma być zapewnienie im, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Takimi urządzeniami są dźwigi osobowe.
Problematyka może zostać uregulowana w jednym z dwóch rozporządzeń ministra ds. budownictwa.
Z jednej strony odpowiednie zapisy mogłyby zostać wprowadzone w ramach rozporządzenia jako wymogi dotyczące nowo montowanych urządzeń w budynkach. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie sformułowało wymogi dotyczące dźwigów osobowych. Określono jednak wyłącznie wymiary techniczne kabiny, a nie  pozostałe elementy umożliwiające korzystanie z windy, jak panele sterujące, przyciski przywoływania windy czy informacja głosowa.
Z drugiej strony może to być uregulowane w ramach rozporządzenia dotyczącego wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa, które obejmuje windy jako nowy produkt wprowadzany na rynek.
Warto też odwołać się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów.
Dyrektywę  wprowadzono rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów. W przypadku dźwigu osobowego kabina – o ile pozwalają na to wymiary – musi być zaprojektowana i wykonana tak, aby jej konstrukcja nie utrudniała dostępu i użytkowania osobom niepełnosprawnym oraz pozwalała na odpowiednie jej przystosowanie.
Zgodnie z rozporządzeniem elementy sterownicze dźwigów przeznaczonych do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami będące bez opieki muszą być w odpowiedni sposób zaprojektowane i umiejscowione. Funkcje elementów sterowniczych dźwigów muszą być oznaczone w sposób zrozumiały.
Przepisy nie określają jednak szczegółowych wymagań co do elementów sterowniczych. Sprawia to, że na rynku dostępne są  elementy sterownicze niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o elementy wewnętrznych paneli sterujących, przyciski przywoływania windy, czy informację głosową. Regulacja prawna powinna obejmować je wszystkie.
Problem był również przedmiotem interpelacji poselskiej, w której podkreślono, że w przestrzeni publicznej pojawiają się przypadki dyskryminacji niepełnosprawnych mieszkańców wspólnot mieszkaniowych, którym odmawia się zastosowania rozwiązań zapewniających rzeczywisty dostęp do mieszkania, tj. dodatkowych elementów umożliwiających korzystanie z dźwigów osobowych.
Z odpowiedzi na tę interpelację wynika, że w ministerstwie prowadzono prace nad projektem nowego rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Jednym z celów projektowanego rozporządzenia ma być wprowadzenie zmian ułatwiających dostęp do budynków i urządzeń z nimi związanych osobom z niepełnosprawnościami. Rozporządzenie powinno wejść w życie najpóźniej do 20 września 2022 r., zastępując aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Wymagania rozporządzenia co do zasady nie będą jednak miały zastosowania do budynków już istniejących w chwili wejścia w życie nowych regulacji (z wyjątkiem budynków przebudowywanych).
Ze skarg wynika pilna potrzeba działań na rzecz zapewnienia pełnej dostępności wind. A standardy opracowano w poradniku przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania”.
Wskazano tam, że panel sterujący powinien być wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz informację głosową. Opracowanie może okazać się pomocne przy pracach nad nowelizacją rozporządzenia.
RPO Marcin Wiącek zwrócił się do MRiT o poinformowanie, na jakim etapie są prace nad nowelizacją rozporządzenia oraz czy będą w nim uwzględnione szczegółowe warunki dotyczące paneli sterujących. Czytaj dalej →

Małopolskie: Mamy kolejne informacje w sprawie porannego wypadku!

Kolejny niełatwy sprawdzian za małopolskimi służbami. Rano w miejscowości Ujazd w powiecie bocheńskim wydarzył się wypadek z udziałem busa przewożącego osoby niepełnosprawne. Zderzył się on z ciągnikiem. Zdarzenie miało miejsce na drodze powiatowej Trzciana – Kamionna. Na polecenie wojewody małopolskiego Łukasza Kmity na miejsce udał się II wicewojewoda Ryszard Pagacz.
Busem przewożeni byli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie, głównie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podróżowali z opiekunem.
W wypadku poszkodowanych zostało 14 osób. Jedna osoba zginęła.
Działania ratownicze prowadzone były przez 4 Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz 2 śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W akcji uczestniczyło 12 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej: 40 ratowników i 11 pojazdów.
Policja zabezpieczała objazdy i miejsce wypadku.  Na miejscu pracowało 14 policjantów z wykorzystaniem 5 radiowozów. Dalsze czynności, pod kątem ustalenia przyczyny wypadku, prowadzone są pod nadzorem Prokuratury.
Informacja o wypadku została przekazana służbom o 8.13. Po ośmiu minutach na miejscu była już jednostka OSP Trzciana. O 10.19 ostatnia osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala. Poszkodowani, w tym dwie osoby w stanie ciężkim, trafili do szpitali w Bochni, Brzesku, Krakowie i Limanowej. Podopiecznym ŚDS-u została zapewniona pomoc psychologiczna.
– Dziękuję wszystkim zaangażowanym służbom  za sprawność i szybkość działania oraz ogromne zaangażowanie. To była trudna i wymagająca akcja, konieczna była koordynacja na wielu poziomach. Przekazuję wyrazy współczucia rodzinie osoby, która zginęła – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Czytaj dalej →

Małopolskie: Jedna osoba zginęła w wyniku zderzenia busa przewożącego osoby niepełnosprawne z przyczepą ciągnika

Dziś około godz. 8:00 w miejscowości Ujazd w gminie Trzciana  na drodze powiatowej  doszło do wypadku drogowego. Bus fiat ducato kierowany przez 65-latka mijał się na łuku drogi z kierowanym  przez 30-latka ciągnikiem rolniczym ciągnącym 2 przyczepy.  W pewnym momencie doszło do zderzenia drugiej przyczepy z busem, w wyniku czego bus wpadł do rowu podobnie jak przyczepa.
W busie było 15 dorosłych pasażerów  – to osoby niepełnosprawne przewożone do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie. Jedna z tych osób zmarła, 3 osoby ciężko ranne zostały przewiezione do szpitala, podobnie pozostałe 11 osób – na badania. Kierowcy są trzeźwi, nie odnieśli obrażeń.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynuje działania ratownicze i pomoc psychologiczną dla poszkodowanych. Pomocy udziela 6 karetek, zadysponowano też 2 śmigłowce LPR. Na miejscu pracuje także 40 strażaków z 12 zastępów PSP i OSP. Policja drogowa kieruje uczestników ruchu na objazdy a grupa dochodzeniowo-śledcza z prokuratorem zabezpiecza ślady i ustala okoliczności wypadku. Czytaj dalej →

Rząd przeznaczył już ponad 231 milionów złotych na wsparcie domów pomocy społecznej

Dodatkowe środki – 231,6 mln zł – pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz rezerw celowych budżetu państwa i w latach 2020-2021 zostały rozdysponowane do domów pomocy społecznej. Gros tej kwoty – 137,6 mln zł – do placówek trafiło już w ubiegłym roku.
115,2 mln zł przeznaczone zostało na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, zwłaszcza na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, natomiast 22,3 mln zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej na mieszkańców na tzw. „starych zadaniach” 22 386 000 zł.
Domy pomocy społecznej otrzymały także wsparcie ze środków unijnych, które mogły zostać przeznaczone m.in. na zakup środków ochrony indywidualnej, zapewnienie miejsc tymczasowego pobytu dla mieszkańców i kadry DPS, dopłaty do wynagrodzeń personelu tych placówek oraz dofinansowanie tymczasowego zatrudnienia nowych osób. Wsparcie otrzymało dotychczas 866 domów na kwotę blisko 289,5 mln zł. Czytaj dalej →