USA: Jest projekt ustawy zwiększającej dostęp do technologii medycznych dla niewidomych

Senatorowie Maggie Hassan i Mike Braun złożyli w Senacie projekt ustawy, której celem jest zwiększenie dostępu osób niewidomych i niedowidzących do domowych urządzeń medycznych. Projekt ustawy nakładałby na Agencję Żywności i Leków (FDA) obowiązek opracowania zasad wymagających, aby nowe urządzenia medyczne z cyfrowymi wyświetlaczami, takie jak glukometry czy pompy insulinowe, zawierały funkcje dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku. Ograniczenie tej zasady wystąpiłoby jedynie w przypadku, gdy wprowadzenie tych funkcji zmieniłoby fundamentalną naturę danego urządzenia.
Senator Hassan zauważyła, że większość smartfonów i komputerów posiada funkcje ułatwiające korzystanie z nich osobom niedowidzącym, jednak domowe urządzenia medyczne, które są często niezbędne do codziennego życia, rzadko posiadają tę podstawową funkcjonalność. Ustawa ma na celu zagwarantowanie, że osoby niewidome i niedowidzące będą bardziej w pełni uwzględnione w społeczeństwie, zwłaszcza podczas korzystania z opieki zdrowotnej.
Senator Braun podkreślił, że zapewnienie dostępności pewnych urządzeń medycznych dla osób niewidomych jest oczywiste i może znacząco poprawić jakość życia użytkowników. Przyjęcie tej ustawy to minimalna pomoc, jaką Senat może zaoferować dla tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.
Mark Riccobono, prezydent Narodowej Federacji Niewidomych, podkreślił, że dostępność nie jest kwestią wygody, lecz moralnym obowiązkiem. Ustawa o Dostępności NieWizualnej Technologii Medycznej ma zapewnić, że przyszłe urządzenia medyczne będą projektowane z myślą o pełnej niezależności i kontroli osób niewidomych nad własną opieką zdrowotną.
Lokalni liderzy, tacy jak Deanna O’Brien, prezydent Narodowej Federacji Niewidomych w stanie New Hampshire, wyrazili zadowolenie z inicjatywy senator Hassan, podkreślając, że nowa ustawa chroni niezależność i poprawi wyniki zdrowotne osób niewidomych nie tylko w New Hampshire, ale także w całym kraju.
Projekt ustawy stanowi część szerszych wysiłków senator Hassan na rzecz zapewnienia wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, obejmując również skuteczne zabezpieczenie blisko 3 miliardów dolarów na rzecz wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami w American Rescue Plan.


 

Źródło: Hassan.senate.gov