Radom: Nabór do Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Źródło: inf. pras.


Prezydent Miasta Radomia ogłosił nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Kandydatów mogą zgłaszać, działające na terenie miasta Radomia organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską w Radomiu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych będzie się składać z 5 osób. Jej kadencja trwa 4 lata.
Zgłoszenie kandydatów w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Prezydenta Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, ul. J. Kilińskiego 30, pok. 100, w godzinach pracy urzędu. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 lipca.