O programie Dostępność Plus na Śląsku

Jak realizowany jest program Dostępność Plus? Jakie działania rzecz likwidacji barier w życiu osób z niepełnosprawnościami planowane są w najbliższym czasie? O tym mówiła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak w Katowicach. W konferencji uczestniczył Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego oraz Jan Wroński, dyrektor śląskiego oddziału PFRON. O zaletach aplikacji ułatwiającej poruszanie się po terenie budynków mówił Jan Szuster, konstruktor i twórca aplikacji TotuPoint.
Minister funduszy i polityki regionalnej mówiła jak ważna jest dbałość o nasze otoczenie, produkowane dobra i dostarczane usługi, aby mogły być wykorzystywane przez jak największą liczbę obywateli, w tym osoby z niepełnosprawnościami czy seniorów.
Jarosińska-Jedynak podkreślała, że obie te grupy są coraz liczniejsze w naszym społeczeństwie. Przekonywała o koniecznej zmianie mentalności każdego z nas – architekta, programisty, webmastera, lekarza, przedsiębiorcy, kierowcy autobusu. Mówiła o budowaniu powszechnej świadomości i wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnościami czy seniorów.
„Świat, który znamy zmienia się i nie możemy pozwolić na to, aby z tych zmian mogli korzystać tylko ludzie sprawni i zdrowi. Tak jak nowe technologie nie są tylko dla ludzi młodych, tak musimy dbać o to, by dostępność była pomostem dla nadchodzących zmian i stała się ich nieodłącznym elementem w każdym przypadku – mówiła minister.”
Odnosząc się do rządowego programu Dostępność Plus, minister przypomniała, że od ponad roku poprzez szereg działań inwestycyjnych i edukacyjnych sukcesywnie podnosimy jakość życia obywateli napotykających w swym życiu bariery.
„Jako rząd chcemy poprawiać dostępność, przekonywać o tym jak jest ważna i wdrażać ją poprzez konkretne inicjatywy – mówiła Jarosińska-Jedynak.”
Szefowa funduszy i polityki regionalnej podsumowała działania programu Dostępność Plus.
Po półtorarocznych wysiłkach udało nam się już wiele zrealizować – trwają prace nad dostępnymi szkołami, uczelniami, placówkami opieki zdrowotnej, uruchomiliśmy fundusz dostępności dla mieszkańców bloków – wymieniała minister i dodała – przygotowaliśmy prawo, które nakłada obowiązki na instytucje publiczne, realizujemy usługi społeczne dla mieszkańców, dla seniorów, remontujemy dworce, przystanki, wymieniamy tabor transportowy na nowszy i bardziej dostępny. Suma tych działań to prawie 6 miliardów złotych, a wciąż poszukujemy nowych inicjatyw.
W konferencji zorganizowanej przez urząd marszałkowski województwa śląskiego uczestniczyli przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
TotuPoint to system, którego zadaniem jest inteligentne opisywanie przestrzeni i informowanie o niej. Dzięki aplikacji osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą łatwiej poruszać się w przestrzeni. TotuPoint składa się z urządzenia zwanego aktywatorem i znacznika, który umieszczamy w konkretnym miejscu np. na budynku. Gdy użytkownik zbliża się do miejsca, w którym jest zamontowany znacznik, aktywator inicjuje odtworzenie dźwiękowej informacji tonowej lub głosowej. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wyposażył swój budynek w takie znaczniki.


 

Źródło: MFiPR