Pierwsza Dama na zakończeniu roku szkolnego w Sokołowie Podlaskim

W ubiegły piątek zakończył się rok szkolny w polskich szkołach. Świadectwa i dyplomy otrzymali także uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.
– Opuszczacie mury szkoły, w której spędziliście często wiele lat, w której uczyliście się i zdobywaliście umiejętności, ale mogliście też rozwijać swoje talenty i zainteresowania – mówiła Małżonka Prezydenta, zwracając się do absolwentów. – Życzę Wam, żeby zdobyta wiedza i nawiązane w szkole przyjaźnie zostały z Wami na całe życie – dodała.
Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek Sokołów Podlaski, gdzie gościła w świetlicy środowiskowej i w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas. Spotkała się też z wolontariuszami, z którymi rozmawiała o potrzebach lokalnej społeczności i działalności charytatywnej.
Następnie Małżonka Prezydenta wzięła udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, który jest placówką kształcącą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W szkole podstawowej, przysposabiającej do pracy oraz w branżowej szkole I stopnia uczniowie z Powiatu Sokołowskiego otrzymują wykształcenie, wychowanie i opiekę, jak również korzystają z atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Obecnie do wszystkich placówek uczęszcza 89 uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz 14 wychowanków z niepełnosprawnością głęboką. Na terenie Zespołu prowadzone są również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, którymi objętych jest 36 dzieci.
– Drodzy uczniowie, życzę Wam, żeby zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły Wam na możliwie samodzielne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym – mówiła w piątek Pierwsza Dama. – Niech szkoła pod patronatem Jana Pawła II pozostanie prawdziwym domem dla wstępujących w jej progi – stwierdziła.
Zespół Szkół Specjalnych jest jedyną placówką specjalną na terenie powiatu, której zadaniem jest realizacja podstawy programowej, dbanie o harmonijny rozwój intelektualny podopiecznych oraz kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie osób z niepełnosprawnościami oraz przygotowanie ich do życia społecznego i usamodzielniania na miarę możliwości. Obecnie w szkołach zatrudnionych jest 57 nauczycieli-terapeutów.
– Jako wieloletni nauczyciel zdaję sobie sprawę, jak wiele czasu, pracy i poświecenia wymaga nauczanie dzieci i młodzieży – przyznała Pierwsza Dama, dziękując pedagogom za niezwykłą rolę, jaką zdecydowali się pełnić i jej doskonałe efekty.
– Chciałam podziękować całemu gronu pedagogicznemu za pełną zaangażowania pracę dla dobra podopiecznych i ich rodzin. Dziękuję za Państwa ogromne serce, empatię i wysiłek włożone w nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Dzięki nim uczniowie otrzymują szansę na lepsze i łatwiejsze życie – dodała Małżonka Prezydenta. Pogratulowała jednocześnie pedagogom doskonałej współpracy z rodzicami, tłumacząc, że powodzenie edukacji w dużym stopniu zależy od współdziałania całej społeczności szkolnej, na którą składają się nauczyciele, uczniowie i rodzice.
–  Mijający rok szkolny przyniósł, zresztą nie tylko szkołom, wiele problemów i trosk związanych z wybuchem pandemii koronawirusa. Państwa placówka także musiała zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami – stwierdziła Pierwsza Dama. – Cieszę się, że w tym trudnym czasie pomagaliśmy sobie wzajemnie w całej Polsce, by wszyscy ci, którzy są słabsi i sami nie potrafią zapewnić sobie bezpieczeństwa, mogli otrzymać niezbędną pomoc – dodała Agata Kornhauser-Duda w odpowiedzi na podziękowania dyrektor szkoły za przekazane placówce przez Kancelarię Prezydenta przyłbice medyczne.
Podopieczni Zespołu Szkół Specjalnych zaprosili Pierwszą Damę do obejrzenia ogrodu multisensorycznego oraz własnoręcznie uprawianych przez uczniów rabat z miętą, lawendą, melisą, pomidorami i truskawkami.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego umilił występ uczennic. W piątkowym wydarzeniu uczestniczyli także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Waldemar Kraska, Starosta Powiatu Sokołowskiego, Elżbieta Sadowska i I Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Dorota Skrzypek.


 

Źródło: prezydent.pl