24. edycja konkursu „Gdynia bez barier”. Zgłoszenia do 16 lutego


Prezydent Wojciech Szczurek serdecznie zachęca instytucje, organizacje i osoby prywatne do wzięcia udziału w 24. edycji konkursu „Gdynia bez barier”. Celem inicjatywy jest wyróżnienie najlepszych programów, pomysłów i udogodnień, które przyczyniają się do eliminacji barier utrudniających życie osób z niepełnosprawnością.
Konkurs adresowany jest do szerokiego grona – zarówno instytucji, organizacji, jak i osób prywatnych, które opracowują lub już posiadają innowacyjne rozwiązania pomagające przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnością.
Wnioski można składać do 16 lutego br. na kilka różnych sposobów. W kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, istnieje możliwość dostarczenia zamkniętej koperty z dopiskiem „Konkurs Gdynia bez barier – XXIV edycja”. Alternatywnie, wnioski można przesłać tradycyjną pocztą na adres kancelarii, również w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem. Dodatkowo istnieje opcja przesłania wniosku mailem na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl, lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą platformy e-PUAP.
Warto podkreślić, że składając swoje propozycje, uczestnicy konkursu mają szansę nie tylko zdobyć prestiżowe wyróżnienie, ale przede wszystkim przyczynić się do tworzenia bardziej otwartego i przyjaznego środowiska dla osób z niepełnosprawnością.
Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca maja 2024 roku podczas uroczystej gali. Informacje o zwycięzcach będą również dostępne na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni.
Osoby zainteresowane konkursem mogą uzyskać dodatkowe informacje w Wydziale Dostępności Urzędu Miasta Gdyni, mieszczącym się przy ul. Świętojańska 1, pod numerem telefonu 58 527 38 22 lub drogą mailową: niepelnosprawni@gdynia.pl. Osoba kontaktowa to Magdalena Biegańska.


 

Źródło: UM Gdynia