Gdynia: Trwają zgłoszenia do konkursu „Gdynia bez barier”

Gdynia od lat realizuje politykę miasta bez barier, dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami. Jednym z działań przyświecających tej idei jest nagradzanie inicjatyw likwidujących bariery związane z niepełnosprawnością. Wszystko w ramach konkursu „Gdynia bez barier”, którego XXII edycja właśnie trwa. Projekty można zgłaszać do 11 lutego 2022 roku.
Od przeszło dwóch dekad Gdynia wyróżnia instytucje, firmy i ludzi, doceniając w ten sposób ich pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W kolejnych edycjach konkursu „Gdynia bez barier” nagradzano zarówno inwestycje niwelujące bariery architektoniczne, jak i inicjatywy społeczne, które pozwalają kształtować pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami, ale także uświadamiają, jakie ci ludzie mają potrzeby.
Trwa kolejna edycja plebiscytu. W grudniu Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłosił nabór wniosków do XXII konkursu „Gdynia bez barier”.

– Gdynia jest miastem bez barier – otwartym, pełnym zrozumienia i wrażliwości na potrzeby osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ramach konkursu „Gdynia bez barier” od ponad 20 lat nagradzamy pomysły i działania, które sprawiają, że nasze miasto jest jeszcze bardziej dostępne. Przed nami jego kolejna edycja. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie

– mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Laureatami nagród i wyróżnień w konkursie mogą być autorzy pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), które pomagają przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami. Nagradzane są też inicjatywy przyczyniające się do likwidowania barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, które utrudniają życie osobom niepełnosprawnym. Wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach: architektonicznej, społecznej, komunikacyjnej oraz dla projektu spoza powyższych dziedzin.
Każdy, kto przystępuje do konkursu, musi złożyć wniosek, który powinien zawierać:

  1. • imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
  2. • imię i nazwisko lub nazwę instytucji nominowanej,
  3. • tytuł programu i cel,
  4. • propozycję innowacji i rozwiązań,
  5. • kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).

Wniosek nie powinien zawierać więcej niż 5 stron formatu A4. Może go złożyć autor pomysłu lub osoba trzecia – typująca autora, obiekt czy program.
Nabór wniosków konkursowych potrwa do 11 lutego 2022 roku. Można je składać na trzy sposoby:

  1. • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs „Gdynia bez barier” – XXII edycja”,
  2. • wysłać pocztą na podany wyżej adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs „Gdynia bez barier” – XXII edycja”,
  3. • wysłać drogą mailową na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl.

Finał XXII edycji konkursu „Gdynia bez barier” ma się odbyć w maju 2022 roku.


 

Źródło: kom. pras. / UM Gdynia / Paweł Kukla