Gdynia: Ruszyła XXIII edycja konkursu „Gdynia bez barier”

Od przeszło dwóch dekad Gdynia wyróżnia instytucje, firmy i ludzi, doceniając w ten sposób ich pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W kolejnych edycjach konkursu „Gdynia bez barier” nagradzano zarówno inwestycje niwelujące bariery architektoniczne, jak i inicjatywy społeczne, które pozwalają kształtować pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami. Ale także uświadamiają, jakie ci ludzie mają potrzeby.
Przed nami kolejna edycja plebiscytu. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłosił nabór wniosków do 23. edycji konkursu „Gdynia bez barier”.

– W Gdyni już od ponad 20 lat nagradzamy działania, które sprawiają, że nasze miasto staje się coraz bardziej dostępne i znikają wszelkie bariery. Bo chcemy być otwarci na potrzeby innych, szczególnie potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Dlatego z całego serca zapraszam na kolejną edycję konkursu „Gdynia bez barier”

– zaprasza prezydent Wojciech Szczurek.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Laureatami nagród i wyróżnień w konkursie mogą być autorzy pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), które pomagają przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnościami.
Nagradzane są również inicjatywy przyczyniające się do likwidowania barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, które utrudniają życie osobom z niepełnosprawnością.
Wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach: architektonicznej, społecznej, komunikacyjnej oraz dla projektu spoza powyższych dziedzin.
Każdy, kto przystępuje do konkursu, musi złożyć wniosek, który powinien zawierać:

  1. • imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
  2. • imię i nazwisko lub nazwę instytucji nominowanej,
  3. • tytuł programu i cel,
  4. • propozycję innowacji i rozwiązań,
  5. • kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).

Wniosek nie może zawierać więcej niż 5 stron formatu A4. Może go złożyć autor pomysłu lub osoba trzecia – typująca autora, obiekt czy program.

Wnioski zgłaszać można do 13 lutego. Jak składać?

  1. • można przynieść do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. marszałka Piłsudskiego 52/54 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Gdynia bez barier” – XXIII edycja”,
  2. • można wysłać pocztą na adres kancelarii – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Gdynia bez barier” – XXIII edycja”,
  3. • można wysłać mailem na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl,
  4. • można wysłać za pomocą platformy e-puap.

Finał XXIII edycji konkursu „Gdynia bez barier” odbędzie się w maju.


 

Źródło: kom. pras. / UM Gdynia