Gdynia: Wystartowała XXI edycja konkursu „Gdynia bez barier”

Gdynia od wielu lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu miasta. Efektem tych działań są architektura, przestrzenie, transport publiczny czy wydarzenia kulturalne, które coraz bardziej łączą, a nie dzielą wszystkie grupy społeczne. Na przestrzeni lat zmieniało się nie tylko miasto, ale i sposób myślenia jego mieszkańców. Już po raz dwudziesty pierwszy w ramach konkursu „Gdynia bez barier” nagrodzeni zostaną ci, którzy wyróżniają się szczególną pracą na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Celem cyklicznego konkursu „Gdynia bez barier” jest wyróżnienie instytucji, organizacji i osób prywatnych – autorów pomysłów i udogodnień, pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnością. W konkursie nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom z niepełnosprawnością.

Konkurs odbywa się w Gdyni nieprzerwanie od 2000 roku. Na przestrzeni lat inicjatywa rozrastała się. Z początku w konkursie nagradzane były projekty związane głównie z niwelowaniem barier architektonicznych, takie jak wybudowanie podjazdów by osoba na wózku mogła ominąć przysłowiowe trzy schodki prowadzące do wejścia. Z każdą kolejną edycją wśród laureatów zaczęły pojawiać się także projekty promujące nowoczesne i postępowe zachowania i styl myślenia o niepełnosprawności.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 stycznia 2020 r. została ogłoszona XXI edycja konkursu „Gdynia bez barier”. Wnioski konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: ‘Konkurs „Gdynia bez barier” – XXI edycja’ w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, przesłać  e-mailem na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl, bądź nadsyłać pocztą. Termin składania prac konkursowych (osobiście, nadesłanych pocztą i pocztą e-mail) upływa 14 lutego 2020 roku. Finał XXI edycji konkursu „Gdynia bez barier” planowany jest na maj 2020 roku.

Zasady konkursu:

 1. Przystępujący do konkursu składa wniosek, który powinien zawierać:
  – imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
  – imię i nazwisko lub nazwę instytucji nominowanej,
  – tytuł programu i cel,
  – propozycję innowacji i rozwiązań,
  – kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).
 2. Wniosek nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A-4.
 3. Wniosek może złożyć osobiście autor pomysłu lub osoba trzecia – typująca autora, obiekt, czy program. Wniosek może też nominować Kapituła konkursu.
 4. Instytucje i osoby prawne przedstawiają programy już zrealizowane.

Nagrodami w konkursie są:
– medal Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez barier”,
– prawo użytkowania logo „Gdynia bez barier” na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego.


 

Źródło: www.gdynia.pl / Paweł Kukla