Gdynia: Znamy laureatów XXI edycji konkursu Gdynia bez barier

Iwona Wojdowska, Karina Kocieniewska, a także Fundacja „Zostaw swój ślad” i Muzeum Emigracji to osoby i instytucje działające na rzecz likwidacji barier i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Osoby i instytucje będące wzorem do naśladowania. Za swoje starania zostali docenieni w XXI edycji konkursu Gdynia bez barier.
Gdynia od wielu lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu miasta. Efektem tych działań są architektura, przestrzenie, transport publiczny czy wydarzenia kulturalne, które łączą, a nie dzielą.
Celem cyklicznego konkursu „Gdynia bez barier” jest wyróżnienie instytucji, organizacji i osób prywatnych – autorów pomysłów i udogodnień, pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnością.  W konkursie nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom z niepełnosprawnością.
W tegorocznej edycji wyróżnieni medalem Prezydenta Miasta Gdyni za swoje działania zostali:

  1. • Iwona Wojdowska za „malowanie” rzeczywistości pełnej emocji i prawdy o człowieku,
  2. • Karina Kocieniewska za pasję do tańca, która potrafi porwać i uskrzydlić każdego. Udowadnia, że taniec nie ma granic ani barier i że taniec to stan umysłu i duszy,
  3. • Muzeum Emigracji w Gdyni za otwartość na potrzeby wszystkich odbiorców oraz organizację wydarzeń dedykowanych osobom z niepełnosprawnością, a tym samym włączając ich w życie kulturalne Miasta,
  4. • Fundacja „Zostaw swój ślad” za organizację Festiwalu Wrażliwego, który pokazuje przenikanie świata ludzi niepełnosprawnych i sprawnych, gdzie najważniejszą wartością jest wrażliwość na drugiego człowieka.

Uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone medale, planowana jest na maj 2020 roku


 

Źródło: kom. pras.