Bydgoszcz rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030

Bydgoszcz, znana z zaangażowania swoich mieszkańców, staje przed kolejnym ważnym wyzwaniem. Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne w ramach projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030. W dokumencie tym wyznaczono ambitne cele, które mają uczynić Bydgoszcz jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.
Zastępczyni prezydenta Bydgoszczy, Iwona Waszkiewicz, podkreśla wagę zaangażowania społeczności miejskiej w proces tworzenia programu. „Bydgoszcz tworzą mieszkańcy” – mówi Waszkiewicz. Część z nich, z różnych przyczyn, napotyka na ograniczenia utrudniające korzystanie z miejskiej infrastruktury i usług. Miasto postawiło sobie za cel aktywne usuwanie tych barier. W minionych latach zrealizowano już wiele projektów i inwestycji, które uczyniły Bydgoszcz bardziej przyjaznym i pozbawionym barier miejscem. Jednak zrozumiano, że możliwe jest jeszcze więcej, dlatego teraz priorytetem jest stworzenie miejsca, które jest zarówno bezpieczne, jak i zachęcające do aktywności, zapewniające niezbędne wsparcie oraz eliminujące bariery.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Bydgoskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030 rozpoczną się 20 września i potrwają do 11 października. Każdy mieszkaniec Bydgoszczy będzie miał możliwość wzięcia udziału w tych konsultacjach. Ich celem jest poznanie opinii mieszkańców miasta w sprawie przygotowanego dokumentu.
Do udziału w konsultacjach społecznych zostaną wykorzystane różne narzędzia, w tym karta konsultacyjna oraz spotkanie dla mieszkańców i mieszkanek Bydgoszczy. Karta konsultacyjna będzie dostępna online na dedykowanej stronie internetowej konsultacji od 20 września. Istnieje także możliwość dostarczenia uwag w formie papierowej osobiście w Biurze ds. Zdrowia i Polityki Społecznej oraz poprzez wysłanie jej na wskazany adres. Ponadto, 26 września odbędzie się spotkanie dla mieszkańców, gdzie również będzie można zgłosić swoje uwagi.
Ambitne cele Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030 obejmują prewencję niepełnosprawności, rehabilitację oraz rozwijanie potencjałów rozwojowych osób z niepełnosprawnościami, niwelowanie i likwidowanie barier utrudniających inkluzję społeczną, a także pobudzanie i wspieranie różnorodnych form współuczestnictwa i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami. Program ma również na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, promując pozytywne postawy społeczne.


 

Źródło: UM Bydgoszcz