Biała Podlaska: Weź udział w konsultacjach społecznych projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019-2025

Od dnia 28 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. będą trwać konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019 – 2025 „Biała Podlaska – miasto bez barier”.
Mieszkańcy miasta Biała Podlaska oraz organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w konsultacjach poprzez zapoznanie się z projektem Programu i zgłaszanie pisemnie swoich propozycji i uwag do Programu na załączonym formularzu poprzez:

  1. • korespondencję elektroniczną na adres e-mail: on-mopsbp@wp.pl,
  2. • pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami”,
  3. • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: sekretariat II piętro, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska.

Za datę dochowania terminu określonego w § 3 niniejszego zarządzenia uważa się datę wpływu pisma lub e-maila do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

Dokumenty do pobrania

Projekt Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019-2025 „Biała Podlaska – miasto bez barier” .pdf
Formularz zgłaszania uwag .pdf


 

Źródło: UM Biała Podlaska