Włączamy się w ogłoszone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konsultacje społeczne dotyczące modyfikacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Drodzy Państwo,
W połowie sierpnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące projektu modyfikacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
Pragniemy przypomnieć, iż 10 kwietnia br., Fundacja MiR zainicjowała projekt pod nazwą „Aktywny Samorząd – Wspólna sprawa”, w ramach którego zbieraliśmy Państwa sugestie i propozycje zmian w tymże programie. Na podstawie sugestii, które do nas napłynęły, opracowaliśmy propozycje zmian, które ujęliśmy w pięciu poniższych punktach:
1. W przypadku kiedy petent wnioskuje o maksymalną kwotę dofinansowania przyjętą w danym roku przez PFRON, PCPR zobowiązany jest ją przyznać bez jej zaniżania bez względu na przyczynę i to powinno być przestrzegane rygorystycznie przez PCPR-y na terenie całego kraju.
2.      Sprzęt przyznawany w jakichkolwiek projektach również powinien być konsultowany z grupą osób do której ma trafiać i powinien być dostępny dla wszystkich osób niepełnosprawnych w całej Polsce na takich samych zasadach.
3. Uproszczenie do maksimum wniosku o dofinansowanie, by był jak najbardziej przejrzysty, a petent był go w stanie samodzielnie wypełnić Uproszczenie dotyczy m.in.:
zniesienia wymogu okazania zaświadczenia od lekarza specjalisty, poświadczającego schorzenie; powinno wystarczyć samo orzeczenie z wypisanym symbolem niepełnosprawności.
4. Petent dostarcza fakturę zakupu a rozlicza ją pracownik pcpr na zasadach ustalonych przez pfron.
5. Włączenie do grona mogących skorzystać z programu osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wśród których są osoby wymagające sprzętu dostosowanego do swoich potrzeb.

Powyższe propozycje prześlemy do PFRON-u w ramach konsultacji. Dodatkowo Fundacja MiR rozpoczyna pracę nad oficjalnym rozszerzonym dokumentem opisującym propozycję modyfikacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który skierujemy do Rady Nadzorczej Funduszu.

Do dnia 17 września br. możecie Państwo włączyć się do konsultacji społecznych, zgłaszając swoje uwagi poprzez udostępniony „Formularz zgłaszania uwag i propozycji”. Można go znaleźć tutaj. Po wypełnieniu należy przesłać go na adres: as@pfron.org.pl – nie później, niż do 17 września 2018 r.