„Międzysektorowa koordynacja działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030” konferencja z udziałem Pawła Wdówika

Dostępność architektoniczna placówek edukacyjnych i działania na rzecz zapobiegania lub ograniczania skutków niepełnosprawności na najwcześniejszych etapach – to jedne z tematów poruszonych podczas czwartkowej wideokonferencji przez Pawła Wdówika, wiceministra rodziny i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Międzynarodowej konferencji towarzyszy hasło „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny”.
Międzynarodowa konferencja online „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny (WWR)” odbywa się w dniach 24 i 25 września 2020 r.
Jej organizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wśród prelegentów znajdują się przedstawiciele Komisji Europejskiej, poszczególnych ministerstw, pracownicy naukowi uczelni, praktycy realizujący zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz przedstawiciele samorządów.
Wśród tematów przewodnich konferencji znalazły się m.in. prezentacja polityki i praktyki w zakresie wczesnej edukacji i wsparcia dziecka i rodziny oraz propozycje nowych rozwiązań pozwalających na budowanie zintegrowanego systemu wsparcia.
„Międzysektorowa koordynacja działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030”
To część konferencji, w której uczestniczył Paweł Wdówik, wiceminister i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
– Sprawa polityki prorodzinnej jest priorytetem dla obecnego rządu. Nakłady wydatków z budżetu  państwa na politykę rodzinną wyniosą w tym roku aż 4 proc PKB. – przypomniał Paweł Wdówik.
Jak zaznaczył wiceminister, ważne jest zapewnianie dostępności architektonicznej obiektów edukacyjnych. Jest to kluczowy element decydujący czy dziecko z niepełnosprawnością będzie pełnym uczestnikiem procesu edukacyjnego. Dodał także, że wczesna interwencja to działanie, które zakłada zdefiniowanie, rozwój oraz upowszechnienie tego typu wsparcia, rozumianego jako szereg specjalistycznych oddziaływań diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
– Dzięki działaniom na najwcześniejszych etapach jesteśmy w stanie zapobiegać niepełnosprawności lub ograniczać jej skutki – podkreślił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.


 

Źródło: MRPiPS