Rządowe środki na realizację inwestycji w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie

W Namysłowie powstanie nowy budynek na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych. Inwestycja, której koszt to ponad 23 mln zł, otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączny koszt wsparcia z budżetu państwa to ponad 18 mln zł. W wmurowaniu kapsuły czasu pod nowy budynek uczestniczył minister Przemysław Czarnek.
– To są te inwestycje, na których nam szczególnie zależy – mówił minister Przemysław Czarnek podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego i wmurowania kapsuły czasu pod budowę nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie.
Minister Edukacji i Nauki pogratulował władzom samorządowym pozyskania środków na tę niezwykle ważną inwestycję.
– Jest kilku albo nawet kilkunastu samorządowców w Polsce, którzy z Polskiego Ładu pozyskali niemałe środki finansowe na budowę tych szczególnych szkół. To są szkoły specjalistyczne. Nie chcę nazywać specjalne, bo będziemy zmieniać tę nazwę. Specjalistyczne dlatego, że w tych szkołach odbywa się specjalistyczna opieka nad dziećmi, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – mówił minister Przemysław Czarnek.
– Takich szkół powstaje więcej w Polsce. Niedawno przekazaliśmy 64 mln zł na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Lublinie, w maju w Kozienicach będzie gotowa już szkoła za ok. 20 mln zł, z czego 18 mln zł z rezerwy budżetu państwa. W Węgrowie będziemy 1 września świętować rozpoczęcie roku szkolnego w nowoczesnym Zespole Szkół Specjalnych za 14 mln zł z budżetu państwa – dodał minister.
Szef resortu zwrócił uwagę, że inwestycje w infrastrukturę edukacyjną są kluczowe, ponieważ zapewniają dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju i edukacji.
– To nie jest łatwa sprawa budować dzisiaj szkoły, to nie jest łatwa sprawa budować szkoły specjalne, ale odpowiedzialność tak wspaniałych samorządowców, odpowiedzialność za wszystkie dzieci, bo wszystkie dzieci wymagają znakomitego podejścia do edukacji i świetnej infrastruktury – mówił szef resortu i zapowiedział kolejne środki na doposażenie szkoły.

Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie

Nowy budynek pomieści blisko 170 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będzie pozbawiony barier architektonicznych. W budynku znajdą się nowoczesne sale dydaktyczne, pracownie, szatnie, sale terapeutyczne, świetlica, sala sportowa o wymiarach olimpijskich oraz zaplecze sanitarne i techniczne.
Całkowita wartość inwestycji: 23 188 230,60 zł.

Zespół Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie

Zespół Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie jest najstarszą placówką kształcącą dzieci z niepełnosprawnościami w powiecie namysłowskim. W skład zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Obecnie w Zespole Szkół Specjalnych kształci się 56 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, w tym uczniowie z całościowymi zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Każdy uczeń posiada indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna – oligofrenopedagodzy, specjaliści w zakresie terapii dzieci z autyzmem, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, pedagog, psycholog, logopeda.
Od wielu szkoła jest organizatorem Wojewódzkiej Spartakiady Lekkoatletycznej dla uczniów z niepełnosprawnościami z terenu województwa opolskiego, Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych czy Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. Uczniowie co roku biorą udział w wielu konkursach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.


 

Źródło: MEiN