Jarosińska-Jedynak: dodatkowe 3,7 mld zł na zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

W programie krajowym na działania na rzecz zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przeznaczymy 3,7 mld zł ze środków unijnych – powiedziała w poniedziałek w Rzeszowie wiceszefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodała, że m.in. dzięki funduszom europejskim rząd zmniejsza obszary wykluczenia społecznego.
Podczas spotkania podkarpackiego Sejmiku Rehabilitacyjnego, w którym wzięła udział wiceminister, omawiane były kwestie związane z dostępem do świadczeń rehabilitacyjnych, szkoleniami dla terapeutów oraz potrzebami osób niepełnosprawnych w regionie.

„Na działania na rzecz dostępności i zmian systemowych dla osób z niepełnosprawnościami w nowym programie krajowym przeznaczymy 3,7 mld zł, w tym 700 mln zł na samo wdrożenie i przetestowanie rozwiązań dotyczących zatrudnienia wspomaganego do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami” –  powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak na posiedzeniu Sejmiku.

Wiceminister zadeklarowała, że w perspektywie finansowej funduszy unijnych na lata 2021-2027 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będzie kontynuować wdrażanie zmian i wspieranie aktywności osób z niepełnosprawnościami.
Oceniła, że środki unijne, których wydatkowanie koordynuje MFiPR, służą „wzmocnieniu spójności społecznej”.

„Dzięki funduszom europejskim staramy się w sposób kompleksowy i wielowymiarowy wpływać na zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego. (…) Cały czas, również dzięki funduszom unijnym, staramy się tworzyć nowe możliwości zatrudniania dla osób z niepełnosprawnościami oraz przyczyniać się do  poprawy ich sytuacji na rynku pracy” – zaznaczyła.

Resort funduszy i polityki regionalnej przypomniał, że tylko w latach 2014-2023 dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu wsparciem objęto blisko 600 tys. osób z niepełnosprawnościami.

„W odpowiedzi na potrzebę wypełnienia luki zatrudnieniowej wyodrębniliśmy osobne działanie w programie krajowym skierowane na aktywizację zawodową i poprawę jakości miejsc pracy osób z niepełnosprawnościami, z którego skorzystało już 8 tys. osób, a blisko 45 proc. z nich podjęło pracę w ciągu pół roku od zakończenia udziału w projekcie” – poinformowało MFiPR.

Sejmik Rehabilitacyjny to spotkanie, którego celem jest promowanie idei i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwienia im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, w którym uczestniczą m.in. przedstawiciele: osób z niepełnosprawnościami, instytucji i organizacji zajmujących się rehabilitacją i terapią niepełnosprawnych, administracji rządowej oraz samorządów.


 

Źródło: PAP-MediaRoom