Łuków: Minister Czarnek na jubileuszu Zespołu Szkół Specjalnych

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył 2 czerwca br. w jubileuszu 60-lecia Zespołu Placówek w Łukowie. Podczas wizyty minister spotkał się także z uczniami, rodzicami, nauczycielami i kadrą pedagogiczną szkoły.
– Gratuluję dyrekcji i kadrze pedagogicznej Zespołu Placówek w Łukowie pięknego jubileuszu. Gratuluję rodzicom, że wspierają kadrę w tym wielkim dziele, które można śmiało nazwać świadectwem bliźniego – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas uroczystych obchodów.
Podczas wystąpienia minister Przemysław Czarnek podkreślił, że obecność na tej uroczystości jest również okazją do powiedzenia o planach resortu dotyczących kształcenia specjalistycznego.
–  Chcemy rozwijać szkolnictwo specjalistyczne. Podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy placówek specjalnych na „placówki specjalistyczne”. To jest bardziej adekwatna nazwa, aby określić działania nauczycieli w tych znakomitych placówkach – powiedział minister.
Zwracając się do obecnych na spotkaniu nauczycieli minister podkreślił, że Polska może się poszczycić dorobkiem szkolnictwa specjalistycznego.
– Chcemy ten potencjał szkolnictwa specjalistycznego wykorzystać na jeszcze większą skalę – dodał.
O tym w jakiej szkole uczą się dzieci decydują rodzice. Minister Przemysław Czarnek jednoznacznie podkreślił, że zmian w tym zakresie nie będzie. Dodał, że obecnie w szkołach ogólnodostępnych uczy się 70 proc. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i zdarza się, że nie otrzymują takiego wsparcia, jak w ośrodkach specjalistycznych.
– Nie chcemy zmieniać tego modelu, nie chcemy zmieniać prawa rodziców do tego, aby decydowali, gdzie ich dzieci mają się uczyć. Chcemy wesprzeć szkolnictwo ogólnodostępne, aby dzieci, które się tam uczą miały jeszcze większe wsparcie specjalistów – podkreślił Przemysław Czarnek.
Pilotażowy program Centrów Wspierających Edukację Włączającą
Minister przypominał, że po wakacjach rusza program pilotażowy dotyczący specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Ośrodki te powstaną m.in. po to, aby podnieść poziom wsparcia dla dzieci, które są w szkołach ogólnodostępnych. To nie oznacza likwidacji szkolnictwa specjalnego.
Podczas uroczystości Minister podziękował twórcom programu „Za życiem”. Zapowiedział jednocześnie, że ministerstwo pracuje nad stworzeniem innych programów pomocowych dla uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach programu Polski Ład powstaną Centra Dziecka i Rodziny.
– Chcemy dotrzeć jeszcze mocniej do dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców, od samego początku życia dziecka. My jako państwo mamy taki obowiązek. Minister zapowiedział również, że powstaną programy i przedsięwzięcia wspierające uczniów oraz rodziców. Wśród nich będą programy wzmacniające szkolnictwo specjalistyczne.
Zespół Placówek w Łukowie to kompleks specjalistycznych ośrodków, w skład których wchodzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, a także internat. Funkcjonuje tu również szkoła podstawowa specjalna, szkoła branżowa I stopnia i szkoła przysposabiająca do pracy. W sumie w Zespole jest 174 uczniów.
W placówkach prowadzonych jest szereg programów, np. „Za życiem”, w ramach którego objętych opieką zostało 113 dzieci. Kolejnym programem jest „Rehabilitacja 25 +”.
Program skierowany jest do absolwentów szkół przysposabiających do pracy w wieku do 25. roku życia, obecnie uczestniczy w nim 6 absolwentów.
Dodatkowo ośrodek prowadzi program innowacyjny, skierowany do uczniów szkoły przysposabiającej do pracy pt. „Masz szansę zostać pracownikiem”. Dzięki niemu młodzież uczy się prostych prac remontowych czy porządkowych.


 

Źródło: MEiN / Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska