Warta: Zespół Szkół Specjalnych ma nowego busa. Przekazał go sam Minister Czarnek

Minister Edukacji i Nauki odwiedził Zespół Szkół Specjalnych w Warcie i uczestniczył w przekazaniu busa zakupionego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem Możemy Wiele” w ramach programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”.
– I program wsparcia potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania był właśnie również po to. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem Możemy Wiele” wystąpiło w tym programie o 515 tys. zł  z przeznaczeniem właśnie na busa, który będzie służył m.in. dowozowi do szkoły, wyjazdom na wycieczki i rozmaite zajęcia edukacyjne. Cieszę się, że ta inwestycja została w całości już zrealizowana – mówił minister.

Minister zwrócił uwagę, iż inwestycja na poziomie oceny wniosków otrzymała negatywną opinię ekspertów.
– Ta inwestycja została zaopiniowana przez naszego eksperta negatywnie. Były również takie sytuacje, o których bardzo głośno mówiło się w mediach. Eksperci wskazywali na rozmaite wątpliwości, ale te wątpliwości były rozwiewane i dobrze, że były rozwiewane, bo ten bus jest tu naprawdę bardzo potrzebny. Temu służy ten program także przy ewentualnie nieraz negatywnych opiniach – dodał minister.
Szef MEiN pogratulował wszystkim zaangażowanym w projekt zakupu busa. – Gratuluję Pani Dyrektor, gratuluję Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim gratuluję Wam – nasi uczniowie, tutaj z powiatu sieradzkiego, że możecie teraz dojeżdżać do swojej znakomitej szkoły sprzętem wysokiej klasy – zakończył minister.

Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania
W ramach pierwszego rozstrzygnięcia w programie „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” na liście beneficjentów znalazło się m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem Możemy Wiele” z siedzibą w Warcie, które otrzymało wsparcie w kwocie 515 000,00 zł. Dotacja celowa została przeznaczona na zakup busa przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie. Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez beneficjenta we wniosku zakupiony bus wykorzystywany będzie do dowozu dzieci z trzech powiatów: sieradzkiego, tureckiego, poddębickiego oraz obejmie gminy: Warta, Goszczanów, Zadzim, Błaszki, Pęczniew oraz Dobra. Zakup BUS-a ma wyrównać szansę uczniów z niepełnosprawnościami i ułatwić dowóz dzieci do szkoły.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach dokonało rozliczenia inwestycji i złożyło sprawozdanie końcowe, z którego wynika iż ostateczna wartość wydatków związanych z zakupem busa wyniosła 514 800,00 zł. Pozostała kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona do ministerstwa.

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Kształceniem obejmuje również uczniów, którzy przebywają w Centrum Psychiatrycznym w Warcie. Od 2020 r. funkcjonuje w Zespole także Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka adresowane do dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.
W Zespole uczy się: 81 uczniów, w tym w Centrum Psychiatrycznym w Warcie 13 uczniów, a z WWRD korzysta 12 dzieci. W Zespole zatrudnionych jest 33 nauczycieli.
Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest 14 sal do zajęć, sala integracyjna, 2 Sale Doświadczania Świata, 2 sale logopedyczne, gabinet pedagoga i psychologa, pracownie przedmiotowe, w tym ze sprzętem AGD, świetlica, biblioteka i stołówka. Na zewnątrz znajduje się ogródek dydaktyczny dla dzieci i uczniów oraz plac zieleni, wykorzystywany między innymi do alpakoterapii.
W szkole zwraca się szczególną uwagę na umiejętności społeczne uczniów oraz szacunek do drugiego człowieka bez względu na rodzaj niepełnosprawności czy dysfunkcji. Szkoła aktywnie włącza się w światowe i ogólnopolskie kampanie społeczne i działania na rzecz poprawy funkcjonowania społeczno-osobistego osób niepełnosprawnych oraz w przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
Przy Zespole działa Stowarzyszenie „Razem możemy wiele”, które skupia rodziców, jako ważnych partnerów i nauczycieli, dużym wsparciem w działaniach na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami podejmowanymi przez kadrę Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie.
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie jest jedną z wiodących placówek specjalnych.


 

Źródło: MEiN