Mocarzewo: Agata Kornhauser-Duda przygotowywała stroiki Wielkanocne z podopiecznymi Zespołu Szkół Specjalnych

Tradycyjnie przed Wielkanocą podopieczni Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie wykonują stroiki i ozdoby świąteczne. W tym roku dołączyła do nich Agata Kornhauser-Duda.
W Zespole Szkół Specjalnych w Mocarzewie funkcjonują wczesne wspomaganie, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła przysposabiająca do pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.  W zespole prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek mieści się również Specjalny Ośrodek Wychowawczy oferujący podopiecznym całodobową opiekę i rehabilitację.
W kwietniu 2018 roku Pierwsza Dama odwiedziła Mocarzewo, gdzie spotkała się z podopiecznymi, wychowawcami i z siostrami prowadzącymi placówki. W czwartek 27 lutego ponownie gościła w ośrodku, a swoją wizytę rozpoczęła od obejrzenia powstającego „Domu Mocarzy”. Ma on być miejscem opieki dla absolwentów ośrodka – dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W placówkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez zakon kształci się obecnie 80 podopiecznych. Zgodnie z prawem wychowankowie mogą przebywać w Mocarzewie do 25 roku życia. Nowa placówka ma stanowić odpowiedź na potrzeby absolwentów i ich rodzin, które często nie są w stanie pełnić całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Nierzadko też zdarza się, że młodzi ludzie po spędzeniu większości życia w specjalistycznym ośrodku w otoczeniu przyjaciół i terapeutów nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Do placówki przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, osoby autystyczne oraz  z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W szkole znajdują się doskonale wyposażone klasy lekcyjne, sale rehabilitacyjne, pracownie terapeutyczne, przytulne pokoje i pełne zaplecze dostosowane do potrzeb wychowanków. Baza placówki dostosowana jest do dzieci niepełnosprawnych ruchowo. „Dom Mocarzy” zostanie utworzony z myślą o starszych podopiecznych, którzy po zakończeniu nauki będą mogli zamieszkać w jednym miejscu razem z kolegami i koleżankami ze szkoły. Prócz schronienia otrzymają oni opiekę, będą korzystać z rehabilitacji i dostosowanej do ich potrzeb rekreacji.
Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła też w tradycyjnym już wykonywaniu ozdób świątecznych. Od dwunastu lat podopieczni ośrodka z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy przygotowują stroiki, a ich prace cieszą się coraz większą popularnością wśród gości świątecznych kiermaszów. Rękodzieło trafia do okolicznych miejscowości, Warszawy, Płocka i Łącka. W tym roku cały dochód ze sprzedaży prac zostanie przeznaczony na budowę „Domu Mocarzy”.
Podczas spotkania z siostrami prowadzącymi Specjalny Ośrodek Wychowawczy Małżonka Prezydenta zapoznała się z planowanymi działaniami związanymi z budową domu dla dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz podziękowała za dotychczasową, niezwykłą posługę na rzecz potrzebujących i ich rodzin. Siostry rozmawiały z Pierwszą Damą o społecznym postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami, rosnącej ogólnej świadomości ich potrzeb i ograniczeń oraz o płynącym od ludzi dobrej wsparciu na ich rzecz.


 

Źródło: prezydent.pl