Nowe instytucje dołączyły do Partnerstwa na rzecz dostępności

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej po raz czwarty zorganizowało spotkanie Sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności. W trakcie wydarzenia kolejnych 19 organizacji pozarządowych, firm i instytucji dołączyło do grona ambasadorów dostępności.

„Grono partnerów na rzecz dostępności stale się powiększa. W kwietniu dołączył do nas dwusetny partner – spółka PKP Intercity. Dzisiaj, pomimo trudności związanych z trwającą pandemią, dołączyła do nas kolejna liczna grupa 19 ambasadorów dostępności”

– mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
17 maja 2021 roku do grona partnerów na rzecz dostępności dołączyli:

 1. • Biznes bez Barier
 2. • FAJNA Spółdzielnia Socjalna
 3. • FAMILOK Spółdzielnia Socjalna
 4. • Fundacja Brak Barier
 5. • Fundacja im. Helen Keller
 6. • Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
 7. • FUNDACJA KAMERA
 8. • Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”
 9. • Fundacja Nowe Spojrzenie
 10. • Fundacja Symbioza
 11. • Fundacja WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA
 12. • INSTYTUT INNOWATYKI
 13. • KATARZYNA HEBA Kancelaria Adwokacka
 14. • Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie
 15. • Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień”
 16. • Spółdzielnia Socjalna „Zakład Aktywności Zawodowej”
 17. • Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 18. • Varsovia INC. Sp. z o.o.
 19. • VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol.s.r.o.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały bieżący stan realizacji Programu Dostępność Plus oraz założenia mechanizmu certyfikacji dostępności. Program Dostępność Plus od 2018 roku skupia się na zapewnieniu swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

„Certyfikacja dostępności to narzędzie do zwiększania przewagi konkurencyjnej firm i instytucji pozarządowych. Dostosowanie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub NGO do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami pozwala otworzyć się na nową, znaczącą i rosnącą grupę klientów”

– podkreślała sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Podczas spotkania Partnerzy debatowali na temat nowych pomysłów dotyczących wdrażania dostępności i udoskonalania już funkcjonującej inicjatywy.


 

Źródło: MFiPR