Jeleniogórski oddział NSZZ Solidarność dołącza do Partnerstwa na rzecz dostępności

Do Partnerstwa na rzecz dostępności dołączył Jeleniogórski oddział NSZZ Solidarność. Podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami jest już 232. Poprawa dostępności to zadanie dla rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i mediów.
Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że temat dostępności jest priorytetem działań rządu już od kilku lat.
„To ważne, aby wyzwania w tym obszarze były widziane przez nas wszystkich, a rozwiązania musimy wypracowywać we współpracy z przedstawicielami różnorodnych środowisk społecznych i gospodarczych”
– podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.
Temu właśnie służy m.in. Partnerstwo na rzecz dostępności. Może do niego przystąpić każdy: samorząd, firma, organizacja pozarządowa, fundacja itd. Wystarczy wypełnić formularz
„Spotkania Partnerów na rzecz dostępności to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Dzielenie się wiedzą różnych podmiotów, dla których wspólnym celem jest rozwijanie dostępności i podnoszenie jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami w Polsce, to dla nas wszystkich cenne informacje”
– zauważyła wiceminister.
Podczas poniedziałkowego spotkania swoimi doświadczeniami podzieliło się 8 sygnatariuszy Partnerstwa.


 

Źródło: MFiPR