Wybory prezydenckie 2020: Jak będziemy głosować? Znamy szczegóły

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego – poinformował na Twitterze rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 czerwca 2020 r., każdy wyborca będzie miał możliwość głosowania korespondencyjnego, jeżeli zgłosi taką chęć:

  1. w kraju komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – do 5 dnia przed dniem wyborów;
  2. za granicą wyborca zgłasza konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów.

Wyborca niepełnosprawny głosujący w kraju może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz zażądać dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu.
Wyborca, który zgłosił chęć głosowania korespondencyjnego w kraju, otrzyma z urzędu gminy, nie później niż 5 dni przed dniem wyborów pakiet wyborczy. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów, otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 2 dni przed dniem wyborów. Ustawa określa sposoby doręczenia lub odbioru pakietu wyborczego.
W przypadku wyborców głosujących za granicą otrzymają oni pakiet wyborczy od konsula. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wysyłka zostanie dokonana nie później niż 6 dni przed dniem wyborów. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeżeli zadeklarował taką chęć w swoim zgłoszeniu.
W ustawie określono zawartość pakietu wyborczego oraz procedurę oddawania głosów w formule korespondencyjnej. Przewidziano również regulację dotyczącą kopert zwrotnych niedoręczonych.